Skip to main content

Sikkerhetsrådgiver

Kongsberg Defence & Aerospace AS (KDA) er et forretningsområde i Kongsberg Gruppen. KDA er Norges ledende leverandør av forsvars- og romfartsrelaterte systemer. Vi utvikler og leverer kommando-, kontroll- og kommunikasjonssystemer, overvåkingssystemer, missiler og er produsent av avanserte komposittprodukter til fly- og helikoptermarkedet.

Avdelingen Data Security inngår i sikkerhetsavdelingen i KDA. Avdelingen har ansvar for å ivareta informasjonssikkerheten og da også informasjonssystemsikkerheten i KDA sine informasjonssystemer. Oppgaver knyttet til stillingen vil være å ivareta avdelingens risikoregister, håndtering av henvendelser og forespørsler knyttet til informasjonssystemsikkerhet og oppfølging av forbedringsarbeid knyttet til avdelingens oppgaver. Rollen vil rapportere til CISO/Datasikkerhetsleder i KDA.

Arbeidsoppgaver

 • Oppdatere og vedlikeholde vårt ISMS
 • Compliance og forbedringsarbeid
 • Rådgivning knyttet til informasjonssikkerhet
 • Håndtering av forespørsler relatert til informasjonssikkerhet
 • Utarbeide sårbarhets- og risikovurderinger
 • Gjennomføre sikkerhetsrevisjoner
 • Forvalte sikkerhetskrav


Nødvendige kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på universitets– eller høyskolenivå
 • Erfaring kan veie opp for formell utdannelse
 • Relevant arbeidserfaring med informasjonssikkerhetsarbeid
 • Erfaring med risikohåndtering
 • Erfaring fra compliance arbeid


Ønskelige kvalifikasjoner

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Beherske engelsk både skriftlig og muntlig
 • Kompetanse innenfor sikkerhetsloven eller kjente informasjonssikkerhetsstandarder (ISO 27001, NIST 800-171, CMMC)
 • Erfaring med utarbeidelse av sikkerhetsdokumentasjon
 • Tilføre og videreutvikle vårt fagmiljø


Personlige egenskaper

Vi søker deg som er interessert og engasjert i å sikre KDA sine verdier gjennom strukturert og analytisk arbeid med informasjonssikkerhet.
Du klarer å holde mange baller i luften på en gang og motiveres av utfordrende arbeidsoppgaver. Du arbeider selvstendig. Du forstår sammenhengen mellom verdi, sårbarhet, trussel og risiko.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et fagområdet under utvikling
 • Gode karrieremuligheter i et internasjonalt selskap
 • En sentral rolle i et engasjert og nasjonalt ledende sikkerhetsmiljø
 • Muligheten til å påvirke din egen hverdag
 • Konkurransedyktige betingelser


Søknader behandles fortløpende.

Kandidater som søker på stillingen vil i forbindelse med rekrutteringsprosessen bli gjenstand for bakgrunnssjekk og vurdering av denne vil bli lagt til grunn ved valg av kandidat.

For å være aktuell kandidat til stillingen må du kunne sikkerhetsklareres og autoriseres, jfr. Sikkerhetsloven.