Skip to main content

Vi søker fagperson innen Flysikring

Senior Systemingeniør - Flysikring

Integrated Defence Systems (IDS) er en divisjon i Kongsberg Defence & Aerospace. Vi utvikler og leverer avanserte og teknologisk ledende kommando-, kontroll-, og kommunikasjonsløsninger til hær-, sjø- og luftforsvar verden over. Hovedprodukter er NASAMS luftvernsystem og forsvarssystem til ubåt og overflatefartøy. IDS er lokalisert på Kongsberg. Vi søker en dyktig fagperson innen Flysikring til stillingen:

Senior Systemingeniør – Flysikring

Senior Systemingeniør – Flysikring rapporterer til programsjef Aviation & Security. Programområdet Aviation & Security utvikler og leverer fremtidens fjernstyrte tårnløsninger for flyplasser i Norge og utlandet. Vi ønsker å styrke vårt fagmiljø med domenekunnskap innen flysikring.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Kompetanseressurs innenfor flysikring og godkjenningsprosesser mot luftfartstilsynsmyndigheter (Nasjonalt og internasjonalt).
 • Ivareta grensesnitt mellom teknologi, forretning og operative konsepter.
 • Bistå utviklingsprosjektene i å omsette krav og standarder innen flysikring til planer og andre oppgaver nødvendig for gjennomføring av prosjekter.
 • Deltakelse i markedsarbeid og kunderådgivning.
 • Ivareta selskapets interesser overfor tilsynsmyndigheter og flysikringsleverandører (ANSP – Air Navigation Service Providers).
 • Delta i relevante flysikringsfora internasjonalt.

 

Hvem er du

 • Relevant teknisk bakgrunn.
 • Spesialistkompetanse innenfor flysikring.
 • Søkeren må inneha spesialistkompetanse innenfor minst et av områdene nedenfor og ha god kjennskap til de andre.
  • Luftfartssystemer og flynavigasjon,
  • Inngående kjennskap til relevante forskrifter for luftfart,
  • Safety Management / godkjenningsmyndigheter og prosesser relatert til flysikring,
  • Erfaring fra komplekse teknologiprosjekter.
 • God teknisk forståelse.
 • Evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar, kombinert med gode samarbeidsevner.
 • Initiativ, engasjement, og evne til å ta beslutninger for å komme i mål.
 • Gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper.

 

Vi kan tilby:

 • Interessante og spennende arbeidsoppgaver i et høyteknologisk miljø.
 • Karriere- og utviklingsmuligheter i et internasjonalt selskap.
 • Konkurransedyktige betingelser, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Et miljø med menneskene i fokus og en uformell tone.
 • Godt fagmiljø med en god kultur for å bygge hverandre opp.
 • Gode velferdsordninger med eget treningssenter, hytteutleie og mye mer.

Søkeren må kunne sikkerhetsklareres i Norge.

Søknadsfristen er 16. september, men søknader vil behandles fortløpende.