Bli med å sikre løsningene verden trenger!

Senior Project Engineer

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) er inne i en periode med stor vekst. For å trekke ut synergier og sikre samhandling på tvers av divisjoner og forretningsenheter, samt håndtere vekst, etablerer vi et nytt forretningsområde, Operations Arsenalet. Operations Arsenalet er et forretningsområde i divisjonen Aerostructures & MRO. Vi leverer bl.a. felles tjenester som vedlikehold og service på maskinpark og annet utstyr, håndterer den tekniske delen ved nybygg/utvidelser, samt har ansvaret for fellestjenester som logistikk, kantiner, renhold og sikkerhet.

Avdelingen for Teknisk Vedlikehold søker nå etter en allsidig ingeniør med kompetanse og forståelse for maskinteknikk/automasjon, vedlikehold og reparasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Ha oversikt over, samt kunne veilede om, toleranser/krav til produkter, maskiner og prosessutstyr
 • Identifisere og analysere kritiske variabler i produksjonsprosesser
 • Etablere prosedyrer og rutiner for å sikre et stabilt produksjonsmiljø
 • Ha kjennskap til kalibrering og kontroll rutiner for integrert måleutstyr i maskiner
 • Bruke måleutstyr og testprosedyrer for å verifisere prosessparametere og nøyaktighet
 • Utvikle systemer for data-drevet beslutning om iverksettelse av testrutiner og korrigerende tiltak
 • Kontinuerlig fokus på best practice
 • Ha et tett samarbeid med Quality Engineer, CNC-programmerer, Chief Manufacturing Engineer og produkt/maskineiere samt leverandører
 • Utarbeidelse og vedlikehold av operasjonsunderlag/produksjonsdokumentasjon
 • Ressursperson som bistår i den daglige operative produksjon
 • Kunne bistå ved kalkulering og oppstart av nye produkter
 • Jobbe proaktivt med innføring av nye prosesser, teknologi og industri 4.0

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • Utdanning fra høyskole/universitet innen fagretning maskin/system engineering/verkstedteknikk/mekatronikk, gjerne med fagbrev i relevante fag
 • Kunnskap om samspillet mellom systemer
 • Kjennskap til måleteknikk og tegningslesing
 • Kjennskap til kvalitetsarbeid og erfaring innen:
  • Grunnårsaksanalyser
  • Praktisk problemløsning
  • Statistikk prosesskontroll
  • Risikostyring
  • Ledelse av prosjekter
  • Bruk av ERP systemer
  • Meget gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

 Ønskelige personlige egenskaper

 • Interesse for å jobbe med kvalitet i et avansert teknisk produksjonsmiljø
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Evne til å ta ansvar og å fullføre oppgaver
 • Analytisk, systematisk og løsningsorientert
 • Evne til å se sammenhenger fra detaljer til sluttprodukt
 • Inneha produksjonserfaring. Det er ønskelig med minimum 5 års praksis fra en produksjonsbedrift
 • Evne til å jobbe strukturert, selvstendig og tverrfaglig, men også være en lagspiller som fungerer godt i et team

Kandidater som søker på stillingen vil i forbindelse med rekrutteringsprosessen bli gjenstand for bakgrunnssjekk og vurdering av denne vil bli lagt til grunn ved valg av kandidat. For å være aktuell kandidat til stillingen må du kunne sikkerhetsklareres og autoriseres, jfr. Sikkerhetsloven.

Hva kan vi tilby deg
Hos oss blir du en del av et faglig sterkt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter. Du får en forutsigbar og fleksibel hverdag, og du får jobbe med intressante og meget spennende arbeidsoppgaver i et høyteknologisk og dynamisk produksjonsmiljø. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, pensjons- og forsikringsordninger og aksjeprogram, i tillegg til velferdsordninger som treningssenter, hytteutleie og innovasjonssenter. Ønsker du spennende utfordringer i et internasjonalt selskap under stor utvikling - og brenner for nevnte fagområde, vil vi møte deg!

Om oss
Kongsberg Defence & Aerospace (Kongsberg Gruppen) er en verdensledende teknologibedrift, som utvikler produkter og løsninger som fungerer i svært krevende situasjoner. Aerostructures & MRO er en divisjon som driver teknologisk ledende produksjon av avanserte mekanikk- og komposittprodukter med meget høye kvalitetskrav til forsvars- og aerospacekunder. Hovedvirksomheten i divisjonen er leveranse av produkter til F-35 jagerfly og produkter til KONGSBERG-utviklede systemer innenfor sivil- og forsvarssektoren. Vi leverer også vedlikehold av kritiske dynamiske komponenter for helikoptrene Sea King, AW101 og NH90.