Skip to main content

Security Incident Handler (KDA: 09/19)

KONGSBERG Security Operation Center (SOC) er et kompetansesenter for cybersikkerhet i Kongsberg Gruppen.

KONGSBERG SOC har som hovedansvar å oppdage, etterforske og håndtere sikkerhetshendelser.

Stillingen inngår i avdeling KONGSBERG SOC. Avdelingen består allerede av flere dyktige medarbeidere med spisskompetanse og hovedfokus på informasjonssikkerhet.

Arbeidsoppgaver:

 • Overvåke sikkerhetstilstanden til IT-systemene
 • Være oppdatert på nye sårbarheter og trusler
 • Behandle og besvare sikkerhetshenvendelser
 • Utvikle spisskompetanse innenfor informasjonssikkerhet
 • Samarbeide i team for incident response

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Bachelorgrad innen IKT og helst innen sikkerhet
 • Erfaring fra sikkerhetsfaget og vilje til å lære kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Evnen til å ta ansvar og takle utfordringer.
 • Kunnskap og/eller interesse innen en eller flere fagområder:
  - Drift av nettverk og systemer
  - Digital etterforskning
  - Informasjonssikkerhet

Vi tilbyr:

 • Spennende faglige utfordringer i et fagområde i utvikling
 • En sentral rolle i et engasjert og nasjonalt ledende sikkerhetsmiljø
 • Kursmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode karrieremuligheter i et internasjonalt selskap

Stillingen setter krav til at du kan sikkerhetsklareres i Norge og NATO

Arbeidsted er Kongsberg eller Horten