Skip to main content

Radiosystemutvikler (DLS 78/20)

Kongsberg Defence & Aerospace AS er norgesledende innen romfart og forsvarsindustri, og leverer et vidt spekter av produkter; fra sikre kommunikasjonsløsninger til komposittprodukter for fly/helikopter.

Divisjon Land Systems (DLS) er en divisjon i KDA som utvikler og produserer sikre kommunikasjonssystemer og våpenstyringssystemer og for myndigheter og landbaserte forsvar. Våre systemer er verdensledende og i bruk i over 20 ulike nasjoner. Vi er stolte over å ha en aktiv rolle i flere internasjonale fora for å sikre at både Norges og KDAs interesser ivaretas.

DLS ønsker å øke bemanning innen sikre kommunikasjonsløsninger og søker personer med radio systemkompetanse for data- og taleradioer på VHF og UHF. Våre kommunikasjonsprodukter skal kunne fungere selv under vanskelige situasjoner i felt (taktiske situasjoner). Radiosystemene støtter både samband med fri sikt (LoS) og samband uten fri sikt (NLoS). Kanalen har store variasjoner og det gjør at kommersielle løsninger ikke fungerer alene. Vi søker derfor en kandidat med motivasjon for å utforske problemstillinger innen radiosystemer som ofte ikke blir berørt av den sivile sektoren samt utnytte systemer som satellitt, 4G og 5G når de er tilgjengelig.

Stillingen krever plettfri vandel og norsk sikkerhetsklarering (les mer om sikkerhetsklarering). 

Arbeidsoppgaver:

 • Design av dagens og morgendagens radiosystemløsninger for taktiske nett
 • Bidra til utvikling av bølgeformer innenfor NATO og andre internasjonale fora
 • Planlegge taktiske radiosystem i forskjellige klimasoner, både LoS og NLoS
 • Utvikling, test og verifikasjon av våre radioprodukter


Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Relevant utdannelse fra høyskole eller universitet på BSc eller MSc-nivå
 • Kunnskap om radiosystemer, mikrobølgeteknikk, bølgeutbredelse og modulasjon
 • Erfaring med test av radioutstyr
 • Kjennskap til antenner, installasjon, jording og interferens mellom radiosystemer
 • Kjennskap til nettverksløsninger og nettverkskomponenter
 • Kjennskap til 3GPP radiosystem generelt og 5G spesielt
 • Selvstendig, ansvarsbevisst, initiativrik, gode samarbeidsevner og interesse for team-arbeid.


Vi kan tilby:

 • Krevende og morsomme oppgaver innen et verdensledende miljø for taktiske kommunikasjonssystemer
 • Et uformelt miljø med høy faglig kompetanse, hvor den enkelte gis gode utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid og konkurransedyktige betingelser
 • En bedrift som vil satse på din personlige og faglige utvikling