Skip to main content

Project Manager Site and Infrastructure

Project Manager Site and Infrastructure

Vi har over tid fått en unik posisjon i bransjen som gjør at vi har et stort tilfang av nye kunder og prosjekter. Som prosjektleder i avdelingen vil du få ansvar for å planlegge og gjennomføre leveranser på våre eksisterende og nye lokasjoner.

Vi arbeider tett med kunder, leverandører, salgsteam, prosjektledere, antenne- og systemingeniører og operasjonelt team. Til denne jobben søker vi deg som har erfaring med prosjektarbeid, lede prosjekter, har stor arbeidskapasitet og vilje til gjennomføring.

 

Viktige oppgaver er:

·       Lede og følge opp prosjekter på installasjoner globalt og nasjonalt

·       Støtte vår markedsavdeling i tilbudsarbeid

·       Lede, veilede og følge opp underleverandører

·       Utføre undersøkelser av potensielle nye KSAT lokasjoner

·       Studere kundekrav og spesifisere tekniske løsninger

·       Innhente tilbud, evaluere, forhandle og støtte kontraktprosessen

·       Utarbeide og vedlikehold av dokumentasjon

 

Kvalifikasjoner

·       Master eller Bachelor

Erfaring innen flere av følgende disipliner:

·       Prosjektledelse / Prosjektarbeid

·       Prosjektmetodikk og komfortabel med prosjekt som arbeidsform

·       Innkjøpserfaring og forhandling

·       Bygg- og anleggserfaring

·       Måleteknikk, testing og verifiserig

 

Personlige egenskaper:

·       Selvstendig og god gjennomføringsevne

·       Har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk

·       Må like å arbeide med tilbud, kontrakt og dokumentasjon og ha meget god orden og oversikt

·       Ha evne til å lede og koordinere eksterne aktører

·       Du må kunne jobbe selvstendig, målbevisst, være løsningsorientert og få jobben gjort til avtalt tid

·       Ha god evne til å tilegne ny kunnskap og ha gode formidlingsevner skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk, og gjerne spansk

 

Til denne jobben må det påregnes reiseaktivitet med hovedvekt i utlandet.

Arbeidssted er Tromsø. 

Lønn etter kvalifikasjoner.

 

Alle som skal jobbe i KSAT må tilfredstille kravene til norsk sikkerhetsklarering.