Skip to main content

Prosjektleder for IT prosjekter

Prosjektleder IT

KONGSBERG IT fungerer som en fellestjeneste for Kongsberggruppen og dens forretningsområder. Funksjonen har i dag over 250 ansatte fordelt på flere lokasjoner, og har som oppgave å støtte forretningsområdenes ambisjoner om vekst og utvikling, samt bidra til sikker og effektiv drift av IT tjenestene. Som en konsekvens av KONGSBERGs vekstambisjoner vil KONGSBERG IT ha behov for å utvide teamet med en rekke stillinger.

Prosjektleder for IT prosjekter

Avdelingen “IT Program management” har ansvar for gjennomføring av IT prosjekter for KONGSBERG. Mange nye spennende prosjekter er på gang, og avdelingen har derfor behov for å styrke teamet med erfarne og strukturerte prosjektledere. Vi søker derfor deg som har den gode miksen av å være kvalitets, kunde og resultatorientert, og som har evnen til å motivere og samhandle godt med de rundt deg.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Lede, administrere og gjennomføre IT prosjekter
 • Etablere prosjekt organisasjon i samarbeid med prosjekt eier.
 • Sikre gjennomførbare planer og drive prosjektet i hht avtalte tidsplaner.
 • Samarbeide med både andre avdelinger innen IT, men også med kunden.
 • Følge opp budsjett- og ressurser i prosjektene
 • Følge opp eventuelle eksterne ressurser / konsulenter dersom det er aktuelt.
 • Rapportere og delta i styringsgruppemøter sammen med prosjekteier.


Kvalifikasjoner:

 • Vi ønsker at du har utdanning på Bachelor og/eller Master nivå.
 • Teknisk forståelse
 • Dokumentert erfaring som prosjektleder
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk.


Personlig egenskaper:

 • Du liker å arbeide;
  • selvstendig, men også i team
  • strukturert og systematisk
  • som lagbygger gjennom å motivere prosjektressurser og sikre gode samhandlingsformer
  • med komplekse problemstillinger, hvor det må foretas rasjonelle vurderinger.
  • på tvers av disipliner og teknologiområder
  • med god kommunikasjon, hvor budskap skal formidles lettfattelig

 

Kongsberg IT tilbyr:

 • Spennende utfordringer i et internasjonalt miljø
 • Faglige utviklingsmuligheter
 • Et godt sosialt og faglig miljø
 • Pensjons- og forsikringsordninger

Arbeidssted: Kongsberg, Ålesund eller Horten i fleksibel kombinasjon med hjemmekontor


Krav til stillingen:
De som ansettes må kunne sikkerhetsklareres av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

Søknader behandles fortløpende