Skip to main content

Vil du være med å bygge opp Kongsberg Defence & Aerospace i Moss?

Prosjektkoordinator avd. Moss

Integrated Defence Systems (IDS) er en divisjon i Kongsberg Defence & Aerospace (KDA). IDS utvikler og leverer avanserte og teknologisk ledende kommando-, kontroll-, og kommunikasjonsløsninger til hær-, sjø- og luftforsvar, samt sivile flyplasser, verden over. Vi er i en rivende utvikling og har i år etablert oss øst for Oslofjorden, i Moss. Vi forsterker nå etableringen med en lokal administrativ funksjon.

 

Informasjon om stillingen:

På vår lokasjon Tykkemyr i Moss, etableres det flere høyteknologiske avdelinger som trenger administrativ støtte. Din oppgave vil være å understøtte alle med det som måtte være nødvendig i hverdagen for å sikre stabil og effektiv drift. Du får en viktig rolle med å legge forholdene til rette for at avdelingene kan fokusere mest mulig av sin tid på leveranser til våre prosjekter. Oppgavene vil være variert, men en del av jobben er også å definere gode administrative rutiner for alle ansatte. Du vil være av avdelingen på Tykkemyr som tilhører divisjonen Integrated Defence Systems.

 

Arbeidsoppgaver (ikke uttømmende):

  • Diverse bestillinger, varemottak og oppfølging av leverandører
  • Oppfølging av eksterne, som renholdspersonell, håndverkere mm.
  • Oppfølging av bygningsmassen, dialog med vaktmester og gårdeier
  • Sekretær og bidragsyter i KDAs lokale miljøutvalg i Moss
  • Ansvarlig for adgangskontrollsystem, kopimaskiner, fellesklienter osv.
  • Administrasjon av avdelingens leiebiler
  • Støtte linjeledere administrativt
  • Støtte avdelingsleder med oppfølging av driftsbudsjettet
  • Fasilitere interne/eksterne møter
  • Kontaktperson for IT-materiell

Vi søker deg som er serviceinnstilt, selvstendig, omgjengelig, løsningsorientert og lokalt forankret. Du må ha evne til å lære raskt, og være strukturert nok til å etablerer gode rutiner for driften. Utdanningsnivå er ikke avgjørende for denne stillingen, men du må ha normal allmenn IT-kunnskap og beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig.

Stillingen krever at du kan sikkerhetsklareres i Norge og NATO. Les mer om sikkerhetsklarering på www.nsm.no

 

Hva kan vi tilby deg?

Som ansatt i IDS vil du være en del av et høyteknologisk utviklingsmiljø. Vi produserer noen av de mest avanserte forsvarssystemene i verden, og ditt bidrag vil være viktig for våre leveranser.

Du får en unik mulighet til å være en del av Kongsberg Defence & Aerospace satsning øst for Oslofjorden. Du vil ha stor påvirkning på din egen arbeidshverdag, og vi garanterer et trygt og godt arbeidsmiljø med gode kollegaer i et meget solid selskap. Vi ønsker kontinuitet i den administrative driften i Moss, og håper at du er på utkikk etter en god og stabil jobb i mange år fremover.

Vi har gode ansattordninger og vilkårene er konkurransedyktige.

Søknader behandles fortløpende så ikke vent med å søke!

Kandidater som søker stillingen, vil i forbindelse med rekrutteringsprosessen bli gjenstand for bakgrunnssjekk, og vurdering av denne vil bli lagt til grunn ved valg av kandidat.
For å være aktuell kandidat til stillingen må du kunne sikkerhetsklareres og autoriseres jfr. Sikkerhetsloven