Skip to main content

Vi søker dyktig Prosjektingeniør

Prosjektingeniør, Militære Navigasjonssystemer (CNS)

 

Integrated Defence Systems er en av divisjonene i Kongsberg Defence & Aerospace AS/KDA. Vi utvikler og leverer avanserte systemløsninger blant annet innen Air Defence Systems, Integrated Naval Combat Systems, Combat Navigation Systems, overvåkningssystemer for luft, overflate og under vann for nasjonale og internasjonale kunder.

En av våre aller viktigste kunder er Sjøforsvaret, og vi har derfor opprettet et lokalt kontor i nærheten av Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern, Bergen. Vår hovedoppgave er innenfor vedlikehold, drift og oppgradering av KDA og 3 dje part levert materiell. I tillegg utgjør vi en viktig ressurs for våre leveranseprosjekter både i leveransefasen, men også videre over i garantiperioder og levetidsunderstøttelse.

På grunn av økende aktivitet på Haakonsvern, søker vi en dyktig medarbeider som kan ivareta KONGSBERGs gode navn og rykte som en World Class leverandør av tjenester til vår hovedkunde, Sjøforsvaret og navigasjonskompetansesenter på Sjøkrigsskolen.

Den vi ser etter MÅ ha teknisk og/eller operativ bakgrunn (Bachelor) om navigasjonssystemer og kjennskap til bruken av disse (faget navigasjon). Søkere med praktisk erfaring som navigatør ombord er en fordel.


 

Arbeidsoppgavene vil være innenfor:

 • Verifikasjon av CNS leveranser om bord eller på land (simulator)
 • Koordinere og lede support, service- og garantiarbeid
 • Utarbeiding og oppdatering av relevant dokumentasjon
 • Være bindeledd mellom sluttbruker (Sjøforsvaret inkl Sjøkrigsskolen) og utviklingsmiljø (KDA)
 • Kursaktiviteter
 • Delta på tester, øvelser og seilas
 • Reiser i inn- og utland må påregnes

 

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og selvdrevet
 • Evne å se løsninger
 • Fleksibel
 • Kreativ, handlingsorientert og stor arbeidskapasitet
 • Beslutnings- og gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk kreves
 • Kjennskap til kysten


 

Vi kan tilby:

 • Meget godt arbeidsmiljø og gode velferdsordninger
 • Utfordrende og varierte oppgaver i inn- og utland
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Fleksible arbeidsordninger
 • Faglig utvikling

 

Søkere må kunne sikkerhetsklares.

 

Vi er en avdeling på i Bergen, men del av et stort dynamisk og internasjonalt konsern. Vi ønsker en medarbeider som trives i hektiske omgivelser med svært varierende arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgavene vil primært være rettet mot Sjøforsvaret ombord fartøyer, ved kai eller ute på seilas.