Skip to main content

Prosjektingeniør

Vi søker nye, flinke kollegaer! Vil du bli med oss på reisen videre?

 

Kongsberg Maritime (KM) og forretningsenheten Offshore Production Systems leverer verdensledende automasjonsløsninger for prosesskontroll og sikkerhetssystemer rettet mot olje- og gassinstallasjoner nasjonalt og internasjonalt. På grunn av økende aktiviteter søker vi nå etter kvalifiserte ingeniører for å styrke vår virksomhet. 

Som prosjektingeniør i KM vil du jobbe tett i team med andre dyktige medarbeidere som vil hjelpe deg til raskt å nå et selvstendig nivå profesjonelt.

Arbeidsoppgavene vil i all hovedsak være knyttet mot oppgraderinger og utvidelser av KM sitt utstyr på norsk sokkel.

Du vil kunne følge et prosjekt hvor du jobber i et team av ingeniører med ulik kompetanse. Fra en prosjekteringsfase til testing på lab og på verft, og videre til installasjon og ferdigstilling offshore.  Dette innebærer muligheter for reising til ulike lokasjoner både på land og offshore. 

Arbeidsverktøyet er KM sitt egenutviklede automasjonssystem AIM eller det nyere KCS. Selve programmeringen i AIM og KCS er modulbasert. Da dette er KM spesifikke programmer/verktøy, er det ingen krav til at du skal ha kjennskap til disse. Nødvendig opplæring tilbys etter ansettelse.

Arbeidssted er utgangspunktet KMs avdeling i Kongsberg, men andre KM-lokasjoner kan vurderes for rett kandidat. Muligheter for en «Hybrid working»-avtale, som innebærer at man også kan velge å jobbe noe hjemmefra.

 

Stillingsbeskrivelse:

 • Engineering og konfigurering av KMs kontrollsystemer.
 • Utforming og endring av grensesnitt for operatørene (HMI).
 • Prosjektarbeid i samarbeid med oppdragsgiver/kunde.
 • Deltagelse i små og store offshoreprosjekter - fra store nybygg til vedlikeholdsoppgaver på eksisterende installasjoner.
 • Oppsett og gjennomføring av ulike tester på systemene i prosjektfasen, både internt og hos underleverandør/kunde.
 • Implementering og idriftsettelse av kontrollsystemer både offshore og onshore.
 • Følge prosjekter fra startfase til installasjon og ferdigstillelse.
 • Du vil få jobbe i team med andre ingeniører på tvers av fagfelt, både nyutdannede og erfarne ingeniører.

 

Ønskede kvalifikasjoner og forutsetninger:

 • Bachelor eller fagskole innen relevante fag (automasjon, elektro, elektronikk etc).
 • Evne og motivasjon til å tilegne seg ny kunnskap.
 • Utføre selvstendige arbeidsoppgaver hvor kvalitet og profesjonalitet vektlegges.
 • Kunne utføre praktiske oppgaver for å løse problemstillinger.
 • Erfaring eller kjennskap til Profibus/Modbus, HMI og modulbasert programmering er en fordel, men nyutdannede i 2023 oppfordres til å søke.
 • Kjennskap til safety automasjon av anlegg er en fordel.
 • Er positiv og løsningsorientert med gode samarbeidsevner.
 • Flytende muntlig og skriftlig norsk og engelsk.

 Hva vi kan tilby:

 • Du vil få tildelt en mentor samt nødvendig opplæring og kursing. I tillegg vil du være omgitt av mange engasjerte kollegaer med ulik kompetanse som du kan støtte deg på.
 • Få jobbe med ledende og høyteknologiske løsninger, og mulighet til å videreutvikle disse.
 • Muligheter for jobbreiser i inn- og utland.
 • KONGSBERG er et stort internasjonalt konsern med norsk forankring, med mange interne karrieremuligheter.
 • Vi har en aktiv velferdsforening med utleiehytter, arrangementer og turer, lån av utstyr, bedriftsidrett m.m.
 • Som fast ansatt vil du få gunstige forsikringsavtaler og pensjonsordninger.
 • Aksjeprogram tilbys for fast ansatte.
 • Fleksibel arbeidstid, og muligheter for en «Hybrid Working» avtale.

 

KONGSBERG ønsker å speile mangfoldet i befolkningen når vi rekrutterer. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder og kulturell bakgrunn. 

Kontaktperson:

Hans Alan Pedersen

Tlf: 9588 5117