Prosjekt Ingeniør - Hardware

Kongsberg Maritime (KM) og forretningsenheten Offshore Production Systems leverer verdensledende automasjonsløsninger for prosesskontroll og sikkerhetssystemer rettet mot olje- og gassinstallasjoner nasjonalt og internasjonalt. På grunn av økende aktiviteter søker vi nå etter kvalifiserte ingeniører for å styrke vår virksomhet.

Som HW ingeniør i KM vil du jobbe tett i team med andre dyktige medarbeidere som vil hjelpe deg til raskt å nå et selvstendig nivå profesjonelt.

Arbeidsoppgavene vil i all hovedsak være knyttet mot oppgraderinger og utvidelser av KM sitt utstyr på norsk sokkel. Du vil kunne følge et prosjekt hvor du jobber i et team av ingeniører med ulik kompetanse. Fra en prosjekteringsfase til testing på lab og på verft, og videre til installasjon og ferdigstilling offshore. Dette innebærer muligheter for reising til ulike lokasjoner både på land og offshore.

KM har sitt egenutviklede automasjonssystem AIM eller det nyere KCS. HW Modulene som benyttes hos oss er egenutviklet, og det er ingen krav til at du skal ha kjennskap til disse. Nødvendig opplæring tilbys etter ansettelse.

Arbeidssted er KMs avdelinger i Kongsberg/Sandefjord, men muligheter for en «Hybrid working»-avtale, som innebærer at man også kan velge å jobbe noe hjemmefra.

Ansvarsområde 

 • Engineering og produksjon av HW til sikkerhetssystemer og automasjonsløsninger (SAS)
 • Utarbeide testprosedyrer prosjekt dokumentasjon
 • Testing og verifikasjon
 • Prosjektarbeid i samarbeid med oppdragsgiver/kunde
 • Deltagelse i små og store offshoreprosjekter - fra store nybygg til vedlikeholdsoppgaver på eksisterende installasjoner
 • Oppsett og gjennomføring av ulike tester på systemene i prosjektfasen, både internt og hos underleverandør/kunde
 • Implementering og idriftsettelse av kontrollsystemer både offshore og onshore
 • Følge prosjekter fra startfase til installasjon og ferdigstillelse
 • Du vil få jobbe i team med andre ingeniører på tvers av fagfelt, både nyutdannede og erfarne ingeniører

Ønskede kvalifikasjoner og forutsetninger

 • Bachelor eller fagskole med tillegg av fagbrev innen relevante fag (automasjon, elektro, elektronikk etc). Vi oppfordrer nyutdannede til å søke
 • Evne og motivasjon til å tilegne seg ny kunnskap
 • Utføre selvstendige arbeidsoppgaver hvor kvalitet og profesjonalitet vektlegges
 • Kunne utføre praktiske oppgaver for å løse problemstillinger
 • Kjennskap til automatisering av anlegg er en fordel
 • Er positiv og løsningsorientert med gode samarbeidsevner
 • Flytende muntlig og skriftlig norsk og engelsk


Hva vi kan tilby:

 • Du vil få tildelt en mentor samt nødvendig opplæring og kursing. I tillegg vil du være omgitt av mange engasjerte kollegaer med ulik kompetanse som du kan støtte deg på
 • Få jobbe med ledende og høyteknologiske løsninger, og mulighet til å videreutvikle disse
 • Muligheter for jobbreiser i inn- og utland
 • KONGSBERG er et stort internasjonalt konsern med norsk forankring, med mange interne karrieremuligheter
 • Vi har en aktiv velferdsforening med utleiehytter, arrangementer og turer, lån av utstyr, bedriftsidrett m.m.
 • Som fast ansatt vil du få gunstige forsikringsavtaler og pensjonsordninger
 • Aksjeprogram tilbys for fast ansatte
 • Fleksibel arbeidstid, og muligheter for en «Hybrid Working» avtale

KONGSBERG ønsker å speile mangfoldet i befolkningen når vi rekrutterer. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Kandidater vil bli vurdert forløpende, så ikke vent med å søke.

Kontaktperson

Steinar Bruun, +47 95 88 5495