Skip to main content

Medarbeider til avansert Programvareutvikling, signalbehandling og sensorutvikling i Oslo-området

Programvareutvikling, signalbehandling og sensorutvikling (DM:50/19)

Divisjon Missile Systems, avdeling Kjeller, søker nye medarbeidere.

Missile Systems er en divisjon i Kongsberg Defence & Aerospace. Vårt hovedprodukt er avanserte sjømålsmissiler helt i verdensklasse. Missile Systems utvikler, sammenstiller, tester og leverer missiler til fartøy, kystartilleri, helikopter og kampfly.

Avdelingen i Kjeller Teknologipark ved Lillestrøm har utviklet målsøkerne for Naval Strike Missile (NSM) og Joint Strike Missile (JSM). Kompetanseområdene i avdelingen omfatter bl a utvikling av elektrooptiske sensorer, bildebehandling og baneplanlegging. I tillegg er avdelingen tungt engasjert innen utvikling og kontroll av elektrooptiske sensorer og bildebehandling for 360-kamerasystemer for fjernstyring av flytårn (Ninox Remote Tower Systems) og områdeovervåkning samt sensorer og bildebehandling for andre sivile produkter.

Utviklingsavdelingen på Kjeller består i dag av 46 medarbeidere. Vi trenger flere og ønsker å ansette både nyutdannede og erfarne medarbeidere som vil jobbe med produktrettet utvikling i et høyteknologisk miljø.

 

Vi har utfordrende oppgaver innen:

 • Signalbehandlingsapplikasjoner (maskinlæring, gjenkjenning, målfølging, bevegelsesdeteksjon, sensor fusion ol.) basert på informasjon fra optiske sensorer
 • Mission Planning, baneplanlegging for NSM og JSM
 • Programvareutvikling for systemer med høy ytelse og strenge krav til robusthet og kvalitet (C++)
 • Spesifikasjon, utvikling og implementasjon av algoritmer (MATLAB/C++)
 • Systemmodellering ved bruk av SysML og MagicDraw
 • Utvikling av elektrooptiske sensorer

Du har:

 • Utdannelse som bachelor/master innen datateknikk, informatikk, fysikk eller teknisk  kybernetikk
 • Erfaring/interesse for systemarbeid og/ strukturert programvareutvikling
 • Kjennskap til signalbehandling
 • Interesse for utvikling av EO-sensorer
 • Interesse for analyse av komplekse systemer
 • Gode analytiske evner kombinert med praktisk teft for hva som gir en god løsning
 • Målrettet, proaktiv, ryddig og strukturert

Vi tilbyr:

 • Norges mest spennende utviklingsoppgaver
 • Arbeid i tett integrerte team med selvstendige arbeidsoppgaver
 • Mulighet for prosjektlederansvar for de rette kandidatene
 • Et hyggelig og sterkt faglig arbeidsmiljø hvor den enkelte gis gode utviklingsmuligheter

 

Stillingene krever at kandidatene kan sikkerhetsklareres.

Vi intervjuer og ansetter relevante søkere fortløpende.

Kandidater, som er ferdige i 2020, er også av interesse.