Skip to main content

Product Assurance Engineer

Space & Surveillance er en divisjon i Kongsberg Defence & Aerospace. Vi er Nordens fremste leverandør av produkter og tjenester innenfor hele verdikjeden for romfart. Våre leveranser omfatter mange typer produkter, som for eksempel elementer til Ariane bæreraketter og moduler i NASA sitt Orion romfartøy som skal frakte mennesker til månen. Vi leverer også til satellitter for jordobservasjon og kommunikasjon, og til ulike romsonder til forskningsbruk i solsystemet vårt. Divisjonen er en verdensledende leverandør av satellitt-bakkestasjoner for å laste ned og prosessere satellittdata, og leverer tjenester for satellitt-bakkestasjoner på Svalbard, Antarktis og en rekke andre områder. Våre produkter og tjenester leverer viktige bidrag til klima og miljøovervåkning. Vi leverer også maritime kontrollsystemer for overvåkning som integrerer bruk av land- og satellittdata.


Har du lyst til å jobbe med kvalitet på vårt utstyr til satellitter?
Vi er et team som liker å få til vanskelige ting sammen med våre kollegaer. Det vi gjør er vanskelig, og derfor er vår oppgave så viktig. Vi er stolte av å sikre kvaliteten på produktene våre, enten det er leveranser til satellitter eller i vårt eget forbedringsarbeid. Vi ønsker deg med på laget. Er vi heldige så vet du også hva AS9100, ISO9001 og ISO14001 er.

 

Vi tror du passer hos oss om du kan huke av:

• Bachelor eller Master innen teknologi (elektronikk, fysikk e.l.)
• Erfaring fra kvalitets- og/eller ingeniørarbeid
• Er en som fullfører det du begynner på
• Du snakker og skriver både på norsk og engelsk


Oppgavene er å sikre:

• Kvalitet i produktene våre
• Avvikshåndtering og diverse reviews
• Inspeksjoner av hardware
• Kundekontakt
• Leverandøroppfølging – ja, du må reise noe


Hos oss får du:

• Flinke kollegaer og godt arbeidsmiljø
• Spennende, utfordrende, selvstendige og varierte arbeidsoppgaver i et voksende og internasjonalt romfartsmiljø
• Konkurransedyktige betingelser med gode pensjons- og forsikringsordninger, samt omfattende velferdsordninger

 

Kandidaten som søker på stillingen vil i forbindelse med rekrutteringsprosessen bli gjenstand for bakgrunnssjekk og vurdering av denne vil bli lagt til grunn ved valg av kandidat. For å være aktuell kandidat for stillingen må du kunne sikkerhetsklareres og autoriseres jf. Sikkerhetsloven.