Obsolescence Project Engineer

Er du en analytisk lagspiller som vil være med å sikre vår leveransekraft?

Ønsker du å være med å utgjøre en forskjell og bidra med din kompetanse i samarbeid med sterkt faglige og engasjerte ressurser i Land Systems i KDA?

Land Systems er en forretningsenhet innen Divisjon Defence Systems (DDS) i Kongsberg Defence & Aerospace (KDA). Våre hovedprodukter er PROTECTOR Remote Weapon Systems (RWS) og Integrated Combat Solutions (ICS).

Med flere nye store internasjonale leveransekontrakter i tillegg til flere spennende utviklingsprosjekter ser vi behovet for nye medarbeidere.

Er du en analytisk lagspiller som vil være med å sikre vår leveransekraft?

Fire Control Systems (FCS) er en gruppe innen Products Engineering i Land Systems med spesielt fokus på produktforvaltning av PROTECTOR Remote Work Stations.

Som Obsolescence Project Engineer vil du være organisert i FCS og være en del av vårt Obsolescence Management team. Våre oppgaver er mangfoldige, men primært er det å:

 • Sikre at KDA kan produsere, levere og supportere vår produktportefølge gjennom alle livssyklus fasene fra design til planlagt obsolete
 • Estimere tidspunkt for levetidsforlengende oppgraderinger basert på minimum total life cycle cost

Vil du jobbe med å vedlikeholde, forbedre og utvikle våre verktøy, prinsipper og rutiner innen levetids- og obsolescence styring?

Arbeidsoppgavene er i stor grad administrative og kan bestå av:

 • Ta tak i nye og pågående Obsolescence saker og følge opp og sikre en kvalitativ og effektiv behandling av disse
 • Månedlig oppdatere KDAs Excel makrobaserte Obsolescence Management tools
 • Oppdatere Obsolescence- og Life Cycle status rapporter overfor kunder i henhold til kontrakt
 • Overvåke LNB (Life-Need-Buy) beholdninger med allokeringer og estimere support evne opp mot support life cycle planer
 • Utføre Obsolescence Risk analyser ved behov
 • Støtte Product Management med innspill til Product Roadmap basert på proaktive Risk Obsolescence Risk analyser  

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Erfaring innen innkjøp, produksjon og/eller produktforvaltning i en elektromekanisk virksomhet
 • God kunnskap og erfaring fra verdikjeden
 • Kompetanse på bruk av PDM, ERP og Excel.
 • Teknisk utdannelse fra høgskole eller universitet er ønskelig, men ikke avgjørende
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, hvor relasjonsbygging og dialog med kunder og andre fagdisipliner er en vesentlig del av arbeidet
 • Engasjert, fremoverlent og evne til å se forbedringer
 • Strukturert og med evne til å sette seg inn i produkt og system
 • Behersker engelsk og norsk godt, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • Et varmt og inkluderende arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Oppfølging med fadder og individuell opplæring
 • Spennende karriere- og utviklingsmuligheter i et internasjonalt selskap i vekst
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger med eget treningssenter, fordelaktig aksjeprogram, firmahytter og mye mer

Arbeidssted: Asker eller Kongsberg

Kandidater som søker på stillingen vil i forbindelse med rekrutteringsprosessen bli gjenstand for bakgrunnssjekk og vurdering av i lagt til grunn ved valg av kandidat. For å være aktuell kandidat til stillingen må du kunne sikkerhetsklareres i Norge og NATO og autoriseres, jfr. Sikkerhetsloven.