Skip to main content

Want to work with robotics, drones and autonomous vessels?

NEWLY GRADUATED 2022-2023?

Start your career at Kongsberg Maritime, the trusted marine expert! We are looking for you who want to work with autonomous underwater vehicles - or uncrewed surface vehicles in a high-tech company!

We are looking for graduates in all technology subjects! With us, you will be part of an inclusive and social environment where you will have the opportunity to make a difference. Kongsberg Maritime contributes to a more sustainable future, and we need you! As a recent graduate, you are important to us, and we don't expect you to know everything. However, you need to be curious and enthusiastic. We take all ideas seriously.

With us, you will work with Marine Robotics – an area where we are world leaders. As an employee with us, you will be involved in developing systems that will operate for hours at depths down to 6000 meters with exceptional requirements for reliability and robustness. We also have flexible working hours and an optional hybrid solution, where you work partly from home and in the office. Read more about autonomous underwater vehicles or our uncrewed surface vehicles.

You will have the opportunity to test your work in sea trials right outside the office in Horten, learn from knowledgeable colleagues and get freedom for both your own development and focus areas. KONGSBERG has more than 11,000 employees, and the maritime industry accounts for most of what we do. That means you can progress in countless directions, depending on what you're interested in.

We assess candidates on an ongoing basis, so apply already now via our simple application process. Employment with us may require security clearance by the Norwegian National Security Authority. Some of our positions also requires site presence. 

Do you have questions? Contact our colleagues below:

  1. Software Developer – Tommy Jansson, +47 402 44 847
  2. Robotics Engineer – Stig Råen, +47 40 45 45 95
  3. Electronics Developer – Roger Lundberg, +47 930 26 515
  4. Mechanical Design Developer – Martin Omholt, +47 995 95 906

Do you have a few years of experience? We also have available jobs for you in Marine Robotics, click here to read more.

Check out KONGSBERG on YouTube or KONGSBERG on Instagram

___________ 

Norsk versjon

Start din karriere i Kongsberg Maritime, den pålitelige haveksperten! Vi er ute etter deg som ønsker å jobbe med autonome undervannsfartøy -eller overflatefartøy i et høyteknologisk selskap!

Vi er ute etter nyutdannede innen alle teknologifag! Hos oss vil du bli en del av et inkluderende og sosialt miljø hvor du får muligheten til å gjøre en forskjell. I Kongsberg Maritime bidrar vi til en mer bærekraftig fremtid, og vi trenger deg! Som nyutdannet er du viktig for oss selv om vi ikke forventer at du kan alt. Du må derimot være nysgjerrig og engasjert. Vi tar alle ideer på alvor.

Hos oss vil du jobbe med Marine Robotics – et område hvor vi er verdensledende. Som ansatt hos oss vil du få være med på å utvikle systemer som skal operere timevis på dybder ned mot 6000 meter med eksepsjonelle krav til pålitelighet og robusthet.  Vi har i tillegg fleksible arbeidstider og valgfri hybridløsning, hvor du jobber delvis hjemmefra og på kontoret. Les mer om våre undervannsfartøy eller våre overflatefartøy.

Du vil få muligheten til å teste ditt arbeid i sjøprøver rett på utsiden av kontoret i Horten, lære av kunnskapsrike kollegaer og få stor frihet for både egen utvikling og fokusområder. I Kongsberg Gruppen er vi over 11 000 ansatte, og den maritime næringen står for største delen av hva vi driver med. Det betyr at du kan utvikle deg i utallige retninger, helt avhengig av hva du er interessert i.

Vi vurdere kandidater fortløpende, så søk allerede nå via vår enkle søknadsprosess. Ansettelse hos oss vil mulig kreve sikkerhetsklarering via NSM. Noen av våre stillinger krever også tilstedeværelse på lokasjon.

Har du spørsmål? Ta kontakt med våre kollegaer nedenfor:

  • Software Developer – Tommy Jansson, +47 402 44 847
  • Robotics Engineer – Stig Råen, +47 40 45 45 95
  • Electronics Developer – Roger Lundberg, +47 930 26 515
  • Mechanical Design Developer – Martin Omholt, +47 995 95 906

Har du noen års erfaring? Vi har også ledige stillinger for deg i Marine Robotics, klikk her for å lese mer.

Sjekk ut Kongsberg Gruppen på YouTube eller Kongsberg Gruppen på Instagram