Skip to main content

Network & Security Engineer (DLS 79/20)

Kongsberg Defence & Aerospace AS er norgesledende innen romfart og forsvarsindustri, og leverer et vidt spekter av produkter; fra sikre kommunikasjonsløsninger til komposittprodukter for fly/helikopter.

Divisjon Land Systems (DLS) produserer våpenstyringssystemer og sikre kommunikasjonsløsninger. Våre systemer er verdensledende og anvendes av over 20 ulike nasjoner. Vi er stolte over å ha en aktiv rolle i internasjonale fora for å sikre at både Norges og KDA sine interesser ivaretas.

Med økende antall prosjekter innen sikre kommunikasjonsløsninger, trengs flere hoder. Har du kompetanse og ønske om faglig utvikling innen anvendt kryptografi, Cyber Security og nettverk vil vi gjerne høre fra deg.

Vi leverer mobile kommunikasjonssystemer som skal fungere under vanskelige forhold i felt og i situasjoner der vanlige sivile systemer er slått ut. Krav til sikkerhet, samt nett med varierende grad av kapasitet og tilgjengelighet, gir utfordringer og vanlige sivile løsninger strekker ikke til. Dette betyr spennende problemstillinger og faglige utfordringer.

Hos oss blir du en del av et høykompetent teknisk miljø sammen med flere tusen ingeniører i inn- og utland.

Stillingen krever plettfri vandel og norsk sikkerhetsklarering (les mer om sikkerhetsklarering).

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i utvikling av dagens og morgendagens trådløse sikre kommunikasjonsnett
 • Bidra i internasjonalt samarbeid om spesifikasjon for interoperable systemer
 • Arbeid med Cyber Security og evaluering av sikkerhet og protokoller for upålitelige nett
 • Design av sikkerhetsbarrierer i maskinvare, programvare og programmerbar logikk
 • Utarbeidelse av nettverkskonsepter for sikkert samband og effektiv ruting av data
 • Prosjektledelse


Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Relevant utdannelse fra høyskole eller universitet på MSc-nivå eller høyere
 • Kunnskaper innen etter eller flere av områdene IKT, nettverk, Cyber Security og anvendt kryptografi
 • Interesse for å jobbe med utvikling, nettverksløsninger, cybersikkerhet og radiosystemer
 • Kjennskap til programvareutvikling og programmerbar logikk er en fordel
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner både på norsk og engelsk
 • Selvstendig, ansvarsbevisst, initiativrik, gode samarbeidsevner og interesse for team-arbeid


Vi kan tilby:

 • Krevende, utviklende og morsomme oppgaver i et verdensledende miljø for taktiske kommunikasjonssystemer
 • Individuell opplæring og gode utviklingsmuligheter
 • Mulighet for videreutdanning og karrierebygging
 • Fleksibel arbeidstid og konkurransedyktige betingelser
 • Bedriftshytter både på fjellet og ved sjøen samt treningssenter og bedriftsidrettslag ved arbeidsplassen


Vi ser frem til å motta din søknad!