Skip to main content

Manager Operations Support (DLS:30/21)

Land Systems / DLS er en divisjon i Kongsberg Defence and Aerospace AS, som utvikler og produserer våpenstyringssystemer og sikre kommunikasjonsprodukter/systemer for landbasert forsvar og myndighetskunder. Vi er en divisjon i vekst med høy aktivitet i nasjonale og internasjonale markeder.
Det arbeider i dag ca 650 personer i DLS hvorav ca 450 i Norge og 200 i USA.

Production support er en gruppe på 15 personer og stillingen inngår i Operations ledergruppe.
Avdelingen server alle DLS produksjons siter, partnere og leverandører.

Vi søker deg som har interesse og erfaring fra produksjon, gjerne i et internasjonalt miljø, har evne til å se helheten og bidra til godt samarbeid på tvers av avdelinger. Du må være initiativrik, løsningsorientert og strukturert, samt inneha gode egenskaper til å drive frem et positivt og motiverende arbeidsmiljø

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for personalledelse, ressursallokering og kompetanseutvikling i avdelingen.
 • Være en god og tilstedeværende leder for dine ansatte og sammen med avdelingen sikre høy kvalitet på tjenester og på samhandling.
 • Lede aktiviteter knyttet til blant annet:
  • Industrialisering som en del av produktutviklingsprosessen
  • Prosjektledelse
   • Tilrettelegging av produksjon av DLS produkter i egne fabrikker og hos leverandører.
   • Forbedringsarbeid og effektivisering
   • Leverandørutvikling
  • Oppbygging av nye produksjonslinjer og fabrikker
  • Drift og vedlikehold av produksjons- og testutstyr
  • Fremtagning og verifisering av produksjonsdokumentasjon
  • Fremtagning av spesialverktøy og produksjonstestutstyr
  • Støtte til markedsaktiviteter
  • Tilbud og kalkylearbeid
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.

Personlige egenskaper

 • Være en inspirerende, motiverende og dyktig teambygger, personalleder og leder.
 • Være en god relasjonsbygger internt og mot leverandører og kunder.
 • Kunne raskt forstå sammenhenger, konsekvenser og ta gode beslutninger i kritiske situasjoner
 • Ha høy arbeidskapasitet, være strukturert, fleksibel og transparent
 • Opptatt av å levere til tid, rett kvalitet og kost

Kvalifikasjoner

 • God teknisk bakgrunn er en forutsetning (minimum Bachelor eller tilsvarende)
 • Tidligere lederfaring fra produksjon av komplekse produkter i internasjonale miljøer og vise til oppnådde resultater.
 • God til å kommunisere og skape entusiasme.
 • Beherske engelsk flytende muntlig og skriftlig
 • Tilfredsstille krav til sikkerhetsklarering