Vil du bidra til en tryggere verden?

Manager Business Development

Vi søker Manager Business Development innen C4ISR som kan bidra til videre vekst innenfor C4ISR.

Arbeidsoppgaver:

 • Salg og markedsføring av C4ISR produkter primært fokusert mot overvåkningssystemer (luftrom, ubemannede sensorer, etc.) og tilhørende digitale ledelsesverktøy
 • Kundekontakt og relasjonsbygging for å vinne kontrakter og utvikle forretningsmuligheter
 • Lede tilbudsarbeid rettet mot salg av C4ISR produkter nasjonalt og internasjonalt
 • Utvide markedspotensialet for våre produkter i tett samarbeid med programområdets tekniske miljø og våre internasjonale samarbeidspartnere
 • Bidra i den interne produktutviklingen for å sikre operativt gode og brukervennlige løsninger
 • Holde deg kunnskapsmessig oppdatert militærfaglig samt utviklingen innenfor aktuelle teknologiområder og relevante markedstrender generelt

 

 Ønsket bakgrunn og personlige egenskaper:

 • Operativ militær erfaring gjerne i en fellesoperativ sammenheng
 • Kunnskap om og erfaring med bruk av militære, digitale ledelsesverktøy
 • Bachelorgrad eller tilsvarende militær utdannelse
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å etablere og bygge langsiktige relasjoner
 • Gode engelskspråklige ferdigheter, muntlig og skriftlig

 

Vi tilbyr:

 • Krevende og interessante oppgaver innen et av verdens ledende forsvarsindustrielle miljøer
 • Du vil jobbe i et uformelt miljø med stor takhøyde for nye ideer og innovativ tenkning
 • Vi vil satse på din personlige og faglige utvikling
 • Du får fleksibel arbeidstid og konkurransedyktige betingelser
 • Mulighet for hybrid arbeidssted

 

 Arbeidssted er Moss - Reisevirksomhet må påregnes

 

Kandidater som søker på stillingen vil i forbindelse med rekrutteringsprosessen bli gjenstand for bakgrunnssjekk og vurdering av denne vil bli lagt til grunn ved valg av kandidat.

For å være aktuell kandidat til stillingen må du kunne sikkerhetsklareres og autoriseres, jfr. Sikkerhetsloven.

 

Stillingen tilhører programområdet C4ISR i forretningsenheten Advanced Solutions.

Advanced Solutions består av flere Programområder: 

C4ISR Programs (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) leverer systemer og digitaliseringsløsninger for etterretning, luftovervåkning, ildledelse og kommando og kontroll til Forsvaret, NATO og andre allierte. Leveransene krever ofte utstrakt samarbeid på tvers av sektoren og industrien, både nasjonalt og globalt.

Defence Communication Programs utvikler og leverer produkter og løsninger innenfor sikker militær kommunikasjon med ekstreme krav. Løsningene innbefatter robuste kommunikasjonsløsninger til luftvern og taktiske nettverk til hærstyrker. 

Aviation Programs utvikler og leverer avanserte løsninger og systemer innenfor luftfart. Blant de mest kjente produktene er Remote Towers, som ved bruk av sensor- og kamerateknologi, automatisering og systemintegrasjon, gir flygelederne nødvendig situasjonsforståelse for å lede lokal flytrafikk uten å fysisk være til stede på den enkelte flyplass.