Skip to main content

KDA får stadig flere ansatte som skal ha lønn og vi trenger flere til å få det til å skje!

Lønnsmedarbeider (KDA: 18/22)

Kongsberg Defence & Aerospace AS (KDA) er et forretningsområde i Kongsberg Gruppen. KDA er Norges ledende leverandør av forsvars- og romfartsrelaterte systemer. Vi utvikler og leverer kommando-, kontroll- og kommunikasjonssystemer, overvåkingssystemer, missiler og er produsent av avanserte komposittprodukter til fly- og helikoptermarkedet.

Sentral regnskapsavdeling i KDA  har ansvaret for regnskap, lønn og rapportering for flere selskaper.

Vi utvider vårt lønnsteam og søker en lønnsmedarbeider.

Hovedoppgaver:

 • Klargjøring og kontroll ved lønnskjøring
 • Avstemming av lønnsrelaterte poster
 • Oppdatere og ajourholde pensjons- og forsikringsordninger
 • Rapportering til offentlige myndigheter
 • Bistå i sykefraværsoppfølging og NAV refusjoner
 • Andre relevante arbeidsoppgaver som faller innunder fagområdet lønn.

 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant arbeidserfaring fra lønnsområdet
 • Relevant utdannelse innen økonomi/revisjon/regnskap/lønn
 • God IT- og systemforståelse

 

Personlige egenskaper:

 • Løsningsorientert
 • Strukturert og selvstendig
 • Effektiv og kvalitetsbevisst
 • Fleksibel

 

Vi tilbyr:

 •  En dynamisk og hektisk hverdag med spennende og varierte arbeidsoppgaver
 •  Faglig utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
 •  Konkurransedyktige betingelser
 •  Gode karrieremuligheter i et internasjonalt selskap

 

Kandidater som søker på stillingen vil i forbindelse med rekrutteringsprosessen bli gjenstand for
bakgrunnssjekk og vurdering av denne vil bli lagt til grunn ved valg av kandidat.
For å være aktuell kandidat til stillingen må du kunne sikkerhetsklareres og autoriseres, jfr.
Sikkerhetsloven.