Skip to main content

Line Maintenance Manager

Line Maintenance Manager

 

Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) er et Maintenance Repair Overhaul (MRO) -selskap som eies av Kongsberg Gruppen (majoritet) og Patria. Selskapet har et strategisk samarbeid med det norske forsvaret i forhold til MRO av relevante plattformer, og har inngått samarbeid med internasjonale aktører som Lockheed Martin, Leonardo og Pratt & Whitney. Kongsberg Gruppen er et internasjonalt og kunnskapsbasert teknologikonsern med over 11 000 ansatte i mer enn 40 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer til krevende kunder innen olje- og gassproduksjon offshore, handelsflåten, forsvar og romfart.

KAMS er i prosess med å sette opp en EMAR/EASA-godkjent vedlikeholdsorganisasjon for P-8 og B737 på Evenes. Her vil KAMS gjøre Line og Base vedlikehold for P8 flåten og Line vedlikehold for sivile selskaper etter behov. KAMS har en vedlikeholdsavdeling på Evenes som pr i dag er oppsatt med 20 B1/B2 teknikere.  KAMS jobber med komplettering av organisasjonen og det lyses ut en stilling som Line Manager.

 

Arbeidsoppgaver

Line Maintenance Manager vil være ansvarlig for å sikre at all line vedlikehold utført av Kongsberg Aviation Maintenance Services er innenfor -145-godkjenningen og at arbeidet utføres i samsvar med MOE’en og andre relevante prosedyrer og kvalitetskrav.

Line Maintenance Manager har følgende delegerte oppgaver:

 • Lede og administrere personellressurser
 • Organisere verkstedets infrastruktur effektivt
 • Sikre at arbeid utføres i henhold til KAMS MOE, og i henhold til KAMS QMS og relevante HMS-bestemmelser
 • Utarbeide og forbedre rutiner og prosedyrer
 • Sikre at arbeid utføres og leveres tilfredsstillende i henhold til kontrakter
 • Sikre at personalet er kvalifisert for sine nåværende oppgaver og holde ferdighetskort oppdatert
 • Sikre at verkstedressursene utnyttes så effektivt som mulig i samsvar med arbeidsmengde og tilgjengelige ressurser
 • Utføre og gjennomgå risikovurderinger i samarbeid med Maintenance Manager
 • Ansvarlig for å utføre kompetansevurderinger av avdelingens sertifiseringspersonell, i samsvar med MOE
 • Ansvarlig for å svare på kvalitetsmangler som oppstår fra uavhengige kvalitetsrevisjoner knyttet til vedlikehold av P8-linjen(B737).
 • Daglig oppfølging og samarbeid med kundene
 • Oppfølging av egne budsjetter og økonomirapportering
 • Deltakelse i utviklingsprosjekter i regi av KAMS programområde for fly

 

Stillingen rapporterer til Maintenance Manager.

  

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Erfaring fra forsvarsmarkedet / sivil luftfart og drift & vedlikehold av fly eller helikoptre
 • Relevant høyere teknisk utdanning (lang erfaring fra teknisk luftfartsmiljø kan kompensere)
 • Pådriveregenskaper, selvstendig, systematisk og ansvarsbevisst
 • Gode lederegenskaper og ledererfaring
 • God forståelse for ledelse, teknologi og økonomi
 • Gode engelskkunnskaper

 

Vi tilbyr:

 • En utfordrende stilling i et internasjonalt konsern
 • Spennende og interessante kunder og samarbeidspartnere
 • Gode utviklingsmuligheter og grundig opplæring
 • Et godt lokalt samarbeidende team på Kjeller med blant annet teknisk sjef, logistikk støtte m.m.
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning
 • Enestående natur i umiddelbar nærhet
 • En utvikling av din arbeidsplass hvor i løpet av de neste 5 årene gradvis vil bygges opp til å være arbeidsplassen til rundt 550 ansatte og 300 vernepliktige.

 

Søkere må kunne sikkerhetsklareres for Norsk Hemmelig/NATO Secret. Det vil være ønskelig med gjennomført førstegangstjeneste.

Søknader vurderes fortløpende.

 

Fylke: Troms

Søknadsfrist: 14.12.2022

Arbeidssted: Evenes

Kontaktperson: Jan Per Furmyr. Tlf. +47 926 63 293

Hjemmeside: /www.kongsberg.com/kda/

 

Les mer om fremtidsplanene for Evenes flyplass og Norges forsvar på Evenes.no. Her kan du også lese om hvordan det er å bo på Evenes, natur og andre muligheter i Troms.