Er du klar for en skikkelig spennende jobb? Da kan dette være noe for deg!

Legal Advisor / Contract Manager – Missiles & Space

Vi er i en kraftig vekstperiode, og skal nå styrke vår Legal & Compliance-avdeling med en ny lagspiller. Vi ser etter deg med noe erfaring, gjerne med bakgrunn som jurist eller annen annen relevant erfaring innenfor kontraktsarbeid.

Hos oss får du jobbe med nasjonale og internasjonale prosjekter i milliardklassen. Du vil operere i skjæringspunktet mellom juss og det fremste av norsk høyteknologi, og få en utfordrende, variert og spennende arbeidshverdag. Du får samarbeide med kunder, leverandører og samarbeidspartnere i inn- og utland, og oppleve ulike kulturer, anskaffelsesprosesser og rettssystemer. Du får være en sentral del av en virksomhet med stor samfunnsmessig betydning, hvor dine råd og anbefalinger blir høyt verdsatt. Og ikke minst – du får være del av et faglig sterkt, inkluderende og svært hyggelig arbeidsmiljø.

 

Kongsberg Defence and Aerospace AS er Norges ledende leverandør av forsvars- og romfartsrelaterte systemer.

Missiles & Space er en divisjon i Kongsberg Defence & Aerospace. Vi utvikler, sammenstiller, tester og leverer missiler i verdensklasse, for integrasjon på fartøy, kystartilleri, helikopter og kampfly. Vi leverer også et bredt spekter av utstyr, systemer og tjenester relatert til romfart til kunder i mer enn 40 land. Porteføljen inkluderer utstyr og komponenter for Ariane 5/6 (heavy-lift launcher), satellitter for jordobservasjon og kommunikasjon og romsonder til forskningsbruk. Divisjonen er en verdensledende leverandør av satellitt-bakkestasjoner for å laste ned og prosessere satellittdata, og leverer tjenester for satellitt-bakkestasjoner på Svalbard, Antarktis og en rekke andre områder. Våre produkter har vært ombord i mer enn 120 bæreraketter og er ombord i over 200 satellitter.


Vi er i sterk vekst, noe som betyr flere nye spennende og utfordrende prosjekter.

Vi skal nå utvide vår Legal & Compliance-avdeling med en ny juridisk rådgiver eller kontraktssjef. Legal & Compliance yter kontraktuell og juridisk bistand til divisjonens avdelinger.

 

Arbeidsoppgavene er variert og kan blant annet bestå av:

 • Generell juridisk og kommersiell bistand til alle divisjonens avdelinger
 • Ansvar for utarbeidelse, inngåelse og oppfølging av kontrakter
 • Juridisk og strategisk bistand i internasjonale samarbeidsprosjekter og utviklingsavtaler
 • Juridisk veiledning i forbindelse med eksportrelaterte problemstillinger
 • Delta i forhandlinger og andre møter med kunder, underleverandører og samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt.
 • Delta i tilbudsteam, samt støtte innkjøpsavdelingen og prosjektledelsen i våre prosjekter
 • Bidra til å sikre divisjonens etterlevelse av nasjonale og internasjonale regelverk, samt våre interne prosesser og retningslinjer
 • Samarbeid med andre juridiske rådgivere og kontraktssjefer, både internt i KDA og eksternt 

Erfaring:

 • Master i Rettsvitenskap eller tilsvarende, gjerne med spesialisering innen kontraktsrett, offentlige anskaffelser, immaterialrett eller andre relevante fagområder.
 • Søkere med annen relevant utdanning og erfaring oppfordres også til å søke.
 • Minimum 2-3 år med relevant arbeidserfaring
 • Erfaring med forhandling og forhandlingsprosesser
 • Erfaring med internasjonalt eksportregelverk er en fordel
 • Selvstendig, men også ha evne til å jobbe i team
 • Du bør ha god kommersiell forståelse og interesse for tekniske problemstillinger
 • Gode muntlige- og skriftlige kommunikasjonsevner, på norsk og engelsk
 • Gode samarbeidsevner både internt og eksternt, nasjonalt og internasjonalt

Vi kan tilby:

 • Interessante, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et høyteknologisk miljø
 • Varierte oppgaver og ansvar
 • Gode utviklingsmuligheter i et internasjonalt selskap
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Godt fagmiljø med en god kultur for å bygge hverandre opp
 • Gode velferdsordninger med eget treningssenter, hytteutleie og mye mer

Noe reiseaktivitet må påregnes.

Arbeidssted er Kongsberg, men Hybrid Working fra andre lokasjoner kan ved behov tilrettelegges for den rette kandidaten.

 

Søknader behandles fortløpende så ikke vent med å søke!

Kandidater som søker på stillingen vil i forbindelse med rekrutteringsprosessen bli gjenstand for bakgrunnssjekk og vurdering av denne vil bli lagt til grunn ved valg av kandidat.
For å være aktuell kandidat til stillingen må du kunne sikkerhetsklareres og autoriseres, jfr. Sikkerhetsloven.