Skip to main content

Leder vedlikeholdsavdelingen

 

Vi søker leder for vedlikeholdsavdelingen

 

Vedlikehold er en av 5 avdelinger som er underlagt Driftssjef. Vedlikeholdsavdelingen drifter egne og andres eiendommer i Kongsberg Teknologipark, totalt ca 350.000 kvm. Avdelingen består av 15 fast ansatte med tverrfaglig fagkompetanse som dekker en rekke fagområder innen eiendomsdrift.

 

Arbeidsoppgaver og ansvar vil i hovedsak være:

 • Personalansvar for avdelingens ansatte
 • Økonomisk totalansvar for avdelingen
 • Ansvarlig for oppfølging av kunder og leverandører
 • Vurdere og videreutvikle avdelingens driftsstrategi
 • Videreutvikle avdelingens FDV-systemer
 • Sørge for utarbeidelse av vedlikeholdsplaner og forslag til drifts- og vedlikeholds-/investeringsbudsjetter.
 • Følge opp eiendommenes løpende vedlikehold iht. godkjente vedlikeholdsplaner og budsjetter og sørge for at eiendommene blir driftet så riktig og kostnadseffektivt som mulig.
 • Sørge løpende oppdatering av vedlikeholdsplaner og FDV-dokumentasjon
 • Opprette, evaluere, reforhandle og kontrollere service-, drifts- og rammeavtaler i samråd med innkjøper/driftssjef.
 • Følge opp IK/HMS og brannvern slik at rutiner, lover og forskrifter til enhver tid blir ivaretatt.
 • Etablere og utvikle gode relasjoner med leietakere og samarbeidspartnere
 • Foreslå og gjennomføre tiltak som styrker selskapets miljø- og bærekraftsprofil, f.eks. innen energioptimalisering.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant erfaring fra drift/forvaltning av næringseiendom, komplekse driftsmiljøer el.l.
 • Erfaring innenfor personal- og driftsledelse.
 • Utdanning som ingeniør innen elektro, automasjon, VVS, bygg eller tilsvarende teknisk utdannelse
 • Ha økonomisk forståelse og erfaring med budsjettering

 

Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.

 

Stillingen innebærer en god kombinasjon av operativ drift og ledelse, samt gir gode muligheter for tverrfaglige utfordringer sammen med andre faggrupper.

 

Personlige egenskaper

Som person er du serviceinnstilt, ser muligheter, har høy arbeidskapasitet og evne til å prioritere. Vi ser etter en selvstendig og ansvarlig person som kan bidra til å utvikle vedlikeholdsavdelingen videre.

 

Vi tror den rette personen har følgende egenskaper:

 

 • Gode samarbeidsevner og vilje til å utvikle gode relasjoner både internt og eksternt
 • God til å prioritere og delegere
 • Strukturert, evner å ta riktige avgjørelser, og beslutninger basert på innspill fra flere.
 • Flink til å finne essensen i en mengde informasjon, og kommunisere og formidle et budskap basert på dette.
 • Analytisk, systematisk og løsningsorientert – evne til å se praktiske løsninger
 • Kommersielt anlagt, selvstendig og ansvarsbevisst
 • Flink til å sette tidsfrister for seg selv og andre, og holder disse.

 

Krav til stillingen.

 • Du må kunne sikkerhetsklareres iht krav fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.
 • Førerkort kl. B

 

Er du den vi søker kan vi tilby gode ordnede arbeidsforhold og konkurransedyktige betingelser i et tverrfaglig arbeidsmiljø.

Spørsmål vedr stillingen kan rettes til

Kongsberg Teknologipark AS

Frank Abelsen

Mobil. 932 87 333 

www.kongsberg-teknologipark.no