Skip to main content

Lead Quality Auditor/ Revisjonsleder (KDA:05/20)

Kongsberg Defence & Aerospace er et forretningsområde i Kongsberg Gruppen. Kongsberg Defence & Aerospace er Norges ledende leverandør av forsvars- og romfartsrelaterte systemer. Vi utvikler og leverer kommando-, kontroll- og kommunikasjonssystemer, overvåkingssystemer, missiler og er produsent av avanserte komposittprodukter til fly- og helikoptermarkedet.

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) kvalitetsavdeling er bedriftens fagavdeling innenfor kvalitetssikring og kvalitetsledelse. Avdelingen leder arbeidet med å utvikle, forbedre samt sikre etterlevelse av KDA ledelsessystem.

Vi søker en Revisjonsleder for å planlegge, gjennomføre og følge opp kvalitetsrevisjoner internt og hos leverandører, samt bidra med å videreutvikle KDA sitt ledelsessystem.


Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, vedlikeholde og forbedre KDA sitt revisjonssystem
 • Lede kvalitetsrevisjoner internt og hos leverandører
 • Kursing/opplæring av ansatte
 • Delta i forbedringsprosjekter
 • Bidra i videreutviklingen av KDA sitt ledelsessystem

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Godkjenning som revisjonsleder
 • Bred erfaring i gjennomføring av revisjoner
 • Kjennskap til ISO9001, AQAP 2110, AS9100 standarder
 • Høyere teknisk utdannelse
 • Gode engelsk kunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeids og kommunikasjonsevner
 • Selvstendig og initiativrik
 • Evne til å forstå detaljer og se helhet

Vi kan tilby:

 • Interessante og spennende arbeidsoppgaver i et høyteknologisk miljø
 • Gode karriere- og utviklingsmuligheter i et internasjonalt selskap
 • Konkurransedyktige betingelser

Stillingen setter krav til at søkeren må kunne sikkerhetsklareres i Norge og NATO.

Søknader behandles fortløpende.