Skip to main content

Vi søker en dyktig

Kvalitetssjef / Quality Manager

Missile Systems er en divisjon i Kongsberg Defence & Aerospace som er Norges ledende leverandør av forsvars- og romfartsrelaterte systemer. Divisjon Missile Systems utvikler og leverer missiler til fartøy, kystartilleri, helikopter og kampfly.
Divisjon Missile Systems søker Kvalitetssjef som skal lede divisjonens kvalitets- og forbedringsaktiviteter. Kvalitetssjefen er operasjonelt ansvarlig for å implementere, forbedre og følge opp bedriftens gjeldende kvalitetssystem. Divisjonens kvalitetssjef vil også ha personalansvar for divisjonens fagressurser innenfor kvalitet, konfigurasjonsstyring og dokumentadministrasjon.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede divisjonens kvalitetsarbeid i samarbeid med Divisjonsledelsen.
 • Operasjonelt ansvarlig for implementasjon av bedriftens kvalitetssystem.
 • Lede arbeidet med å utarbeide kvalitetsplaner, støtte prosjekter, produksjon og kunder i kvalitetsarbeidet.
 • Sikre at kunde og kvalitetskrav blir ivaretatt i utviklings- og leveranseprosjekter
 • Planlegge, initiere og følge opp divisjonens kvalitetsmål.
 • Ansvarlig for å samle, analysere kvalitetsdata og igangsette forbedringsaktiviteter i divisjonen basert på disse.
 • Delta i divisjonens forbedringsråd.
 • Representere divisjonen kvalitetsavdeling i ulike ledelses- og fagfora.
 • Personalledelse av divisjonens faggruppe innenfor kvalitet, konfigurasjonsstyring og dokumentadministrasjon.
 • Ansvarlig for å ivareta og utvikle medarbeidere og fagmiljøet kvalitet i divisjonen
 • Ressursallokering og dimensjonering.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • En initiativrik og selvstendig person med masse pågangsmot og driv.
 • Er resultatorientert og liker jobbe på tvers av fagmiljøer med forbedringsaktiviteter .
 • Sterk faglig kvalitetskompetanse eller erfaring som tidligere Kvalitetssjef.
 • God kunnskap til kvalitetsverktøy, prosesser og kvalitetsstandarder (ISO9001, AS9100).
 • God forretningsforståelse, evne til å forstå detaljer, men samtidig se helheten.
 • Erfaring og interesse for personalledelse.
 • Høyere teknisk utdannelse.
 • Gode engelsk kunnskaper, skriftlig og muntlig.
 • Gode samarbeids og kommunikasjonsevner.

Vi tilbyr: 

 • Et fleksibelt og svært godt arbeidsmiljø med muligheter for både faglig og personlig utvikling.
 • Interessante og spennende arbeidsoppgaver i et svært høyteknologisk miljø..
 • Gode karriere- og utviklingsmuligheter i et internasjonalt selskap.
 • Konkurransedyktige betingelser, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode velferdsordninger med eget treningssenter, hytteutleie og mye mer

Stillingen setter krav til at søkeren må kunne sikkerhetsklareres i Norge og NATO. Les mer om sikkerhetsklarering her
Søknader behandles fortløpende.