Kvalitetsingeniør med interesse for prosjekter?

Vi i søker etter kvalitetsinteresserte personer med teknisk bakgrunn som vil være med å kvalitetssikre våre store forsvarsprosjekter. «Vi» er en gjeng på omtrent 25 personer som har som oppgave å kvalitetssikre prosjekter og produkter på tvers av 4 forretningsområder i Kongsberg Defence & Aeorspace. Som kvalitetsingeniør vil du bidra i alle faser av våre prosjekter. I oppstartsperioden vil du bidra i arbeidet med å sikre kravforståelse og implementering av kravene i prosjektets planer, også mot leverandørene. Videre i prosjektløpet vil du være med å sikre at prosjektet arbeider i henhold til våre standarder og de krav kunden har satt til oss. Mot slutten vil du være sentral i å sikre kravverifikasjon og at kunden høye krav blir imøtegått. 

Høres dette interessant ut? Er du ansvarsfull, kvalitetsbevisst og har lyst til å være med å forsterke våre kvalitetsteam?

Du vil jobbe i tett dialog med prosjektledelsen og være den i teamet med ansvar for å sikre at man jobber i tråd med de krav som settes til prosjektet. Det er viktig at du har et helhetlig perspektiv, og motiveres av å jobbe tverrfaglig sammen med leverandører og kunder. Er du i tillegg nysgjerrig på hvordan ting henger sammen og hvordan ting kan forbedres, kan du være den rette for oss.

 Typiske oppgaver

 • Kravhåndtering
 • Prosjektplanlegging med tanke på kvalitetssikring
 • RISK- analyser
 • Bistå ved samt gjennomføre kvalitetsrevisjoner
 • Leverandøroppfølging
 • Gjennomføre Rotårsaksanalyser
 • Bidra i forbedringsarbeidet og videreutvikle metoder for kvalitetssikring av våre prosjekter

Kvalitetsarbeidet utføres i tett dialog med våre internasjonale kunder og samarbeidspartnere. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Den vi søker: 

 • Har teknisk utdannelse.
 • Er initiativrik, selvdreven har pågangsmot og driv.
 • Evner til å se de store linjene og helheten i prosjektets kvalitetssikring.
 • Liker å jobbe med forbedring og effektivisering
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Har kjennskap til kvalitetsverktøy, prosesser og kvalitetsstandarder.

Vi tilbyr:

 • Interessante og spennende arbeidsoppgaver i et høyteknologisk miljø.
 • Gode karriere- og utviklingsmuligheter i et internasjonalt selskap.
 • Konkurransedyktige betingelser med gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode velferdsordninger med eget treningssenter, hytteutleie og mye mer.

Kandidater som søker stillingen, vil i forbindelse med rekrutteringsprosessen bli gjenstand for bakgrunnssjekk, og vurdering av denne vil bli lagt til grunn ved valg av kandidat. Stillingene krever at du kan sikkerhetsklareres i Norge og NATO. Les mer om sikkerhetsklarering på www.nsm.no

Søknader vil bli behandlet fortløpende.