Skip to main content

Motiveres du av kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring i et høyteknologisk produksjonsmiljø?

Kvalitetsingeniør (DMA: 02/23)

Aerostructures & MRO er en divisjon i Kongsberg Defence & Aerospace og driver teknologisk ledende produksjon av avanserte mekanikk- og komposittprodukter med meget høye kvalitetskrav som leveres til forsvars- og aerospacekunder. Hovedvirksomheten i divisjonen er leveranse av produkter til F-35 jagerfly og produkter til KONGSBERG-utviklede systemer innenfor sivil- og forsvarssektoren. Vi har bygd en kombinert metallmaskinerings- og komposittfabrikk på hele 42.000 kvadratmeter i Arsenalet Næringspark, Kongsberg.

For å forsterke vårt team innen kvalitetssikring, søker vi nå etter en ingeniør med erfaring og interesse innen kvalitetsfaget. Vi er en tverrfaglig avdeling som støtter prosjektene med kvalitetssikring av produkter og prosesser. Vi søker en person som motiveres av å jobbe tverrfaglig, er nysgjerrig på hvordan prosesser henger sammen, og hvordan vi hele tiden kan forbedre oss.

Kandidater som søker på stillingen vil i forbindelse med rekrutteringsprosessen bli gjenstand for bakgrunnssjekk og vurdering av denne vil bli lagt til grunn ved valg av kandidat. For å være aktuell kandidat til stillingen må du kunne sikkerhetsklareres og autoriseres, jfr. Sikkerhetsloven.

 

Jobbinnhold:

 • Opprettholde et tilpasset og effektivt kvalitetsstyringssystem for divisjonen, i henhold til myndighets-, kunde-, og internkrav
 • Være en veiledende og rådgivende fagressurs for program, produksjon og Supply Chain
 • Lede og delta i kvalitetsrevisjoner internt og hos leverandører iht intern prosess og ISO 19011
 • Følge opp avviks- og forbedringsaksjoner
 • Planlegge og gjennomføre kvalitetssikringsaktiviteter i divisjonen
 • Bidra i forbedringsarbeid og videreutvikling av eksisterende systemer, prosesser og metoder innen kvalitetssikring i divisjonen
 • Aktiv bidragsyter i divisjonens forbedringsprosjekter

Noe reisevirksomhet må påregnes.

 

Faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Teknisk utdannelse, fortrinnsvis ingeniørutdanning eller teknisk fagskole
 • Det er ønskelig med kompetanse eller erfaring innenfor kvalitetsarbeid/produktutvikling/produksjon eller prosjektledelse, men ikke en forutsetning
 • Overordnet kjennskap til relevante kvalitetsstandarder (ISO9001, AS9100, AQAP2110)
 • Ønskelig med sertifisering/erfaring som audit lead/revisjonsleder (jfr. ISO19011)
 • Kjennskap til teori og metodikker for kvalitetsarbeid innenfor kvalitetsstyring (Quality Management), -sikring (Quality Assurance), og -kontroll (Quality Control)
 • Erfaring med bruk av risikohåndtering som styringsverktøy (jfr. ISO 31000)
 • Evne til å tenke helhetlig og identifisere eget og andre fagressursers bidrag til å sikre at totalansvaret til divisjonen ivaretas
 • Egenskap og motivasjon til å drive forbedringsarbeid på prosesser i samarbeid med menneskene som bruker dem
 • Selvstendig og analytisk, med initiativ og fokus på fremdrift
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk

 

Vi kan tilby:

 • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i et dynamisk og høyteknologisk miljø
 • Gode muligheter for karriere og faglig utvikling i et internasjonalt konsern
 • Et arbeidsmiljø og kollegaer med fremoverlent holdning
 • En stabil arbeidssituasjon hvor den enkelte blir ivaretatt
 • Konkurransedyktige betingelser, pensjons- og forsikringsordninger
 • Treningssenter, innovasjonssenter med bl.a. droner, laserkutter og 3D-printer, hytteutleie og andre velferdsordninger

Søknader vil bli behandlet forløpende.

For ytterligere informasjon kontakt avdelingsleder Ole André Veamyhr (tlf. 902 71 980) eller kvalitetssjef Erlend Barheim (tlf. 982 97 658).