Skip to main content

Vil du jobbe med kontrakter i forsvarsindustrien?

Kontraktssjef

Integrated Defence Systems (IDS) er en divisjon i Kongsberg Defence & Aerospace. Divisjonen utvikler og leverer avanserte og teknologisk ledende kommando-, kontroll-, og kommunikasjonsløsninger til hær-, sjø- og luftforsvar, samt sivile flyplasser, verden over.

IDS har ledig stilling i kontraktsavdelingen, som forhandler og forvalter kontraktene og avtaleverket i hele vår portefølje.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Utarbeide kontraktuelle/juridiske betingelser i tilbud og avtaler
 • Forhandle med kunder, underleverandører og samarbeidspartnere
 • Følge opp kontraktuelle forhold under prosjektgjennomføring
 • Faglig og tverrfaglig samarbeid
 • Utstrakt kundekontakt både nasjonalt og internasjonalt

 

Ønsket bakgrunn og erfaring innen et eller flere av områdene:

 • Juridisk utdannelse på masternivå
 • Erfaring med kommersielle og kontraktuelle/juridiske problemstillinger
 • Interesse for problemstillinger i grensesnittet mellom jus og teknologi
 • Selvstendig, men også ha evne til å jobbe i team
 • Svært gode muntlige- og skriftlige kommunikasjonsevner, på norsk og engelsk

 

Vi kan tilby:

 • Varierte oppgaver og frihet under ansvar
 • Gode utviklingsmuligheter i et internasjonalt selskap
 • Aktiv involvering i høyteknologisk utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Godt fagmiljø med en god kultur for å bygge hverandre opp
 • Gode velferdsordninger med eget treningssenter, hytteutleie og mye mer

Noe reiseaktivitet må påregnes.

Stillingen krever at du kan sikkerhetsklareres i Norge og NATO.

 

Søknader behandles fortløpende så ikke vent med å søke!

Du som søker på stillingen vil i forbindelse med rekrutteringsprosessen bli gjenstand for bakgrunnssjekk og vurdering av denne vil bli lagt til grunn ved valg av kandidat.

For å være aktuell til stillingen må du kunne sikkerhetsklareres og autoriseres, jfr. Sikkerhetsloven.