Skip to main content

IT INGENIØR – Microsoft 365 CE Systemansvarlig

IT Ingeniør CRM

KONGSBERG IT fungerer som en fellestjeneste for Kongsberggruppen og dens forretningsområder.
Funksjonen har i dag over 250 ansatte fordelt på flere lokasjoner, og har som oppgave å støtte forretningsområdenes ambisjoner om vekst og utvikling, samt bidra til sikker og effektiv drift av IT tjenestene. Som en konsekvens av KONGSBERG's vekstambisjoner vil KONGSBERG IT ha behov for å utvide teamet med en rekke stillinger.

IT INGENIØR – Microsoft 365 CE Systemansvarlig

Avdelingen IT Service Delivery CRM har ansvar for kontinuerlige utvikling og daglig drift av kundestøtte- og salgsystemer i Kongsberg Gruppen, søker nå en Microsoft Dynamics 365 CE systemansvarlig»


Hovedansvarsområder:

 • Systemansvarlig for Microsoft Dynamics 365 CE
 • Drift og vedlikehold av komplekse system
 • Samarbeid i team og prosjekter med interne og eksterne eksperter
 • Feilsøking/retting i applikasjon- og integrasjonslag
 • Prosjektdeltagelse i forretningsprosjekter

 

Kvalifikasjoner og erfaring:

 • Høgskoleutdanning eller teknisk fagskole
 • Utviklererfaring er foretrukket, men ønske om å lære seg dette kan være like aktuelt.
 • Sertifisering innenfor D365 DE foretrukket, men ikke påkrevet

 

Du er:

 • En person med gode analytiske evner og ferdigheter
 • Positiv, robust, tolerant og samarbeidsvillig
 • Selvstendig, profesjonell og fokusert på kvalitet
 • Opptatt av krav og forventninger fra forretningen
 • Komfortabel med å jobbe i et krevende, utfordrende, variert og internasjonalt miljø
 • Gode engelskferdigheter, både skriftlige og muntlige

 

Hva vil kan tilby deg:

 • Konkurransedyktig lønn og fordeler
 • Gode utviklingsmuligheter i et internasjonalt miljø
 • Fleksible arbeidstider og ferieordninger
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Et inspirerende og trygt jobbmiljø

 

Stillingen krever at du må kunne sikkerhetsklareres av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)