Skip to main content

IT Business Intelligence Developer

IT-Ingeniør Business Intelligence Developer

KONGSBERG IT fungerer som en fellestjeneste for Kongsberggruppen og dens forretningsområder. Funksjonen har i dag over 250 ansatte fordelt på flere lokasjoner, og har som oppgave å støtte forretningsområdenes ambisjoner om vekst og utvikling, samt bidra til sikker og effektiv drift av IT tjenestene. Som en konsekvens av KONGSBERG's vekstambisjoner vil KONGSBERG IT ha behov for å utvide teamet med en rekke stillinger.

Avdelingen IT Service Delivery og Team BI & Analytics har som ansvar å utvikle og vedlikeholde støttesystemer for forretningsprosesser i KONGSBERG. For å møte den økende arbeidsmengden, både for prosjekt og daglig operasjon, ønsker vi å styrke vår avdeling med:

IT ingeniør – Business Intelligence (BI) Developer

 

Arbeidsoppgaver:

 • Data warehouse og Report developer
 • Forvalte, utvikle, konfigurere og sikre korrekt og oppdatert data i datavarehuset.
 • Delta i møter med kravstillere i forhold til design av løsningen

 

Kvalifikasjoner og erfaring:
Høyere relevant utdanning på universitets-høyskolenivå. Erfaring kan kompensere for manglende utdannelse
Personen bør kunne vise til erfaring med:

 • Relasjonsdatabaser
 • Utvikling og drift av datavarehus konsept og løsninger
 • ERP-løsninger
 • Transact SQL
 • DevOps
 • Qlik Sense –BI analytics tool

 

Du er:

 • En person med gode analytiske evner og ferdigheter
 • Positiv, robust, tolerant og samarbeidsvillig
 • Selvstendig, profesjonell og fokusert på kvalitet
 • Fokusert på krav og forventninger fra forretningen
 • Komfortabel med å jobbe i et krevende, utfordrende, variert og internasjonalt miljø
 • God i språklig formuleringsevne og behersker engelsk både skriftlig og muntlig

 

Hva vil kan tilby deg:

 • Konkurransedyktig lønn og fordeler
 • Gode utviklingsmuligheter i et internasjonalt miljø
 • Fleksible arbeidstider og ferieordninger
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Et inspirerende jobbmiljø

Stillingen krever at du må kunne sikkerhetsklareres av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

Søknader behandles fortløpende