Skip to main content

Er du den vi leter etter?

IT Ingeniør – Microsoft 365 spesialist (KIT:23/21)

KONGSBERG IT fungerer som en fellestjeneste for Kongsberg Gruppen og dens forretningsområder. Funksjonen har i dag over 250 ansatte fordelt på flere lokasjoner, og har som oppgave å støtte forretningsområdenes ambisjoner om vekst og utvikling, samt bidra til sikker og effektiv drift av IT tjenestene. Som en konsekvens av KONGSBERG's vekstambisjoner vil KONGSBERG IT ha behov for å utvide teamet med en rekke stillinger.

Avdelingen IT Service Delivery og Collaboration-teamet har som hovedansvar å tilby samarbeidsverktøy og løsninger for å støtte prosesser og behov i KONGSBERG. For å møte den økende etterspørselen og bruken av skytjenester ønsker vi å styrke vår avdeling med:

IT Ingeniør – Microsoft 365 spesialist

Arbeidsoppgaver:

 • Administrasjon, overvåking og forvaltning av Microsoft 365 Portfolio
 • Delta i globale M365 teammøter og aktiviteter
 • Opprette og vedlikeholde system- og driftsdokumentasjon
 • 3dje-linje support
 • Delta i prosjekter
 • Samarbeide med brukere og kollegaer for å levere best mulig opplevelse og effekt av tjenestene

Kvalifikasjoner og erfaring:
Vi ser etter en person som er utdannet på Bachelor nivå eller tilsvarende innen informatikk, informasjonsteknologi eller et beslektet felt. Relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse.

Du har minimum 3 år erfaring med administrasjon av Microsoft 365. Dette innebærer forvaltning og operasjonelle oppgaver, som å håndtere nye funksjoner og apper i lys av vår strategi.
Erfaring med Exchange Online og relevante sikkerhetsløsninger, samt Microsoft Teams og Sharepoint online er ønskelig.

Kunnskap og erfaring med ett eller flere av følgende produkter / teknologier i tillegg ønsket, men ikke forutsetning:

 • Microsoft Azure
 • Azure AD
 • Microsoft Azure Information Protection
 • Web services
 • Nettverk infrastruktur og nettverkstjenester
 • Tjenesteautomatisering
 • Tjenesteovervåking
 • PowerShell
 • Cloud computing services
 • Virtualiseringsteknologier
 • SharePoint Online / Hybrid
 • Kunnskap om ITIL-rammeverket

Du er:

 • En person med gode analytiske evner og ferdigheter innen feilsøking
 • Positiv, robust, tolerant og samarbeidsvillig
 • Selvstendig, profesjonell og har fokus på kvalitet
 • Fokusert mht. krav og forventninger fra forretningen
 • Komfortabel med å jobbe i et krevende, utfordrende, variert og internasjonalt miljø
 • God i kommunikasjon, og har gode engelskferdigheter, både skriftlige og muntlige

Hva vil kan tilby deg:

 • Konkurransedyktig lønn og fordeler
 • Gode utviklingsmuligheter i et internasjonalt miljø
 • Fleksible arbeidstider og ferieordninger
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Et inspirerende og trygt jobbmiljø

Arbeidssted: Horten, Kongsberg eller Ålesund i kombinasjon med fleksibel hjemmekontorordning. 

Stillingen krever at du må kunne sikkerhetsklareres i Norge og NATO.

Søknader behandles fortløpende.