Skip to main content

Elektriker eller automatiker

Elektro/automasjons ingeniør

Vi har over tid fått en unik posisjon i bransjen som gjør at vi har et stort tilfang av nye kunder og prosjekter. I Site and Infrastructure avdelingen vil du få ansvar i å forbedre og ansvar for vedlikehold av vår infrastruktur på våre lokasjoner. Du vil også støtte prosjekter med design, planlegning og gjennomføring av leveranser med hovedvekt på strømsystem og monitoreringssystem.

 

Viktige oppgaver er:

 • Sikre at tekniske bygginstallasjoner oppfyller de ulike prosjekters krav
 • Utarbeide / følge opp vedlikeholdsprosedyrer, spesielt på våre nødstrømsanlegg (UPS og Generator)
 • Vedlikeholde og utarbeiding av dokumentasjon av strømoppsett på våres lokasjoner
 • Forbedringsarbeid på vår infrastruktur, spesielt mot strømsystemer.
 • Planlegge og utføre prosjektleveranser
 • Studere kundekrav og spesifisere tekniske løsninger
 • Innhente tilbud og bidra i leverandør evaluering
 • Monitoreringsystem for kritisk infrastruktur
 • Byggautomatisering

 

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev innen automasjon- eller elektrofaget eller annet relevant fagbrev
 • Erfaring med avansert teknisk utstyr
 • Du har høyere teknisk utdannelse på bachelor bivå eller lengre erfaring innen tekniske fag som elektro, byggautomasjon eller SD-anlegg

 

Erfaring innen flere av følgende disipliner:

 • Konfigurering, drift og vedlikehold av nødstrømsanlegg
 • Dokumentasjonsarbeid
 • Vedlikeholdsprosesser
 • Monitorerings- og alarmsystem

 

Personlige egenskaper:

 • Har evne til å arbeide systematisk både alene og i team
 • Ha evne til å lede og koordinere eksterne aktører
 • Forståelse for teknisk dokumentasjon på norsk og engelsk
 • Du må kunne jobbe selvstendig, målbevisst, være løsningsorientert og få jobben gjort til avtalt tid
 • Ha god evne til å tilegne ny kunnskap og ha gode formidlingsevner skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk

• Har ordenssans og sikkerhetsaspektet med deg i ditt arbeid

 

Til denne jobben må det påregnes reiseaktivitet på våres lokasjoner.

Arbeidssted er Tromsø. 

 

Som ansatt i KSAT har du gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner, gode velferds- og forsikringsordninger og et svært dynamisk og trivelig arbeidsmiljø.

KSAT legger vekt på å sikre mangfold i bedriften ved å ta hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn under rekrutteringen.

 

Alle som ansettes i KSAT må tilfredsstille kravene til sikkerhetsklarering.

 

Hos KSAT får du dyktige og engasjerte kolleger, en fleksibel og variert hverdag og en unik mulighet til å være med på å utvikle en spennende fremtid for KSAT.