Skip to main content

Eiendomsanalytiker

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et internasjonalt teknologikonsern med omlag 11.000 ansatte fordelt på 40 land og mer enn 120 lokasjoner. KONGSBERG produserer og leverer et bredt spekter av produkter og tjenester til kunder over hele verden innen blant annet maritime -og forsvarsindustrien, fiskeri, forskning og satellittbaserte tjenester.

KONGSBERG besitter i dag en betydelig eiendomsportefølje, i form av både bygninger, tomter og annet tilhørende areal. Konsernet har betydelige vekstambisjoner de nærmeste årene, noe som tilsier at det er behov for å styrke det eiendomsstrategiske teamet. Hovedkontoret til Kongsberggruppen er i Teknologiparken, som driftes og forvaltes av Kongsberg Teknologipark AS (KTP). KTP er et heleid datterselskap av Kongsberg Eiendom Holding AS.  

 

Kongsberg Eiendom Holding AS skal styrke sitt team innen analyse og søker nå etter en person som vil fylle denne rollen. 

Ansvarsområder:

Kartlegge og forvalte Kongsberggruppens eiendommer og leieforhold utenfor Norge.

Identifisere og gjennomføre analyser som danner grunnlag for eie-/leieforhold på vegne av Kongsberggruppen, og derigjennom bidra til en operasjonalisering av konsernets eiendomsstrategi.

Eiendomsrelatert rådgivning for konsernets forretningsområder (Kongsberg Maritime, Kongsberg Defence & Aerospace, Kongsberg Digital)

Utarbeide grunnlag for videre forhandlinger innen eiendom, herunder inngåelse og reforhandling av leiekontrakter og andre eiendomstransaksjoner.

 

Ønsket utdannelse og personlige egenskaper:

-          Høyere utdannelse innen økonomi eller eiendomsrelaterte fag (minimum bachelor)

-          Erfaring fra verdivurderinger, transaksjoner, syndikering knyttet til eiendom er ønskelig

-          Erfaring med porteføljeanalyse («hold/sell» analyse)

-          Minimum 5 års relevant arbeidserfaring

-          Ønskelig med erfaring innen kontrakts-forvaltning eller sammenlignbare områder

 

Personlige egenskaper:

-          Selvstendig

-          Løsningsorientert

-          Systematisk

-          Har kommersiell forståelse

-          Evne til samhandling

-          Initiativrik

Vi tilbyr:

-          Spennende, faglig utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver i et høyteknologisk miljø.

-          Et godt arbeidsmiljø med mange faglig sterke og motiverte kollegaer.

-          Varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling.

-          Konkurransedyktige betingelser og fleksible arbeidstidsordninger.

 

Kandidater som søker på stillingen vil i forbindelse med rekrutteringsprosessen bli gjenstand for bakgrunnssjekk og vurdering av denne vil bli lagt til grunn ved valg av kandidat.
For å være aktuell kandidat til stillingen må du kunne sikkerhetsklareres og autoriseres, jfr. Sikkerhetsloven.