Skip to main content

DSP utvikler

Kongsberg Defence and Aerospace AS Norges ledende leverandør av forsvars- og romfartsrelaterte systemer. Vi utvikler og leverer kommando-, kontroll- og kommunikasjonssystemer, våpenstyringssystemer, overvåking, missiler og er produsent av avanserte komposittprodukter til fly- og helikoptermarkedet.

Land Systems er en divisjon i Kongsberg Defence and Aerospace AS, som utvikler og produserer våpenstyringssystemer og sikre kommunikasjonssystemer for landbasert forsvar og myndighetskunder. Våre systemer er levert til over 20 nasjoner og er verdensledende i både teknologi og markedsandeler. Vi er en divisjon i vekst med høy aktivitet i nasjonale og internasjonale markeder.

Vi trenger å øke bemanningen innen Kommunikasjonssystemer med personer utdannet innen Digital Signalbehandling for radiokommunikasjon. Stillingen innebærer arbeid med å utvikle digitale modem for radioutstyr. Du vil også delta i studieprosjekt og konseptutvikling. Du vil delta i prosjekt nasjonalt og internasjonalt. Våre produkter skal sørge for kommunikasjon under krevende forhold og stå imot avanserte cyberangrep.

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikling av algoritmer og systemløsninger for SW-defined radio
 • Implementasjon
 • Verifikasjon i ferdig produkt

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • MSc utdannelse innen Digital Radiokommunikasjon
 • Interesse for å jobbe med utvikling og radiosystemer
 • Selvstendig, ansvarsbevisst, initiativrik og gode samarbeidsevner
 • Nyutdannede oppfordres til å søke

Vi kan tilby:

 • Krevende og morsomme oppgaver innen et av verdens ledende miljøer for taktisk radiokommunikasjon
 • Et uformelt miljø med høy faglig kompetanse, hvor den enkelte gis gode utviklingsmuligheter
 • Du får fleksibel arbeidstid og konkurransedyktige betingelser
 • Vi vil satse på din personlige og faglige utvikling

Stillingen krever norsk sikkerhetsklarering og plettfri vandel. Du vil få god faglig utvikling og kontakt med andre fagmiljøer i Norge og internasjonalt.