Brenner du for utvikling av komplekse forsvarssystemer og vil være med på veksten i Kongsberg Defence & Aerospace?

Avdelingsleder Systems Engineering

Advanced Solutions (AS) er en ny forretningsenhet i divisjonen Defence Systems (DS) i Kongsberg Defence & Aerospace AS (KDA). Den tverrfaglige utviklingsavdelingen i Advanced Solutions teller om lag 200 ingeniører og har kontorer i Kongsberg, Asker og Moss. Vi utvikler avanserte systemer og produkter innenfor et bredt spekter av teknologi og våre største leveranser er innenfor militær luftromsovervåkning og ildledning, militære kommunikasjonsløsninger og sivil luftfart. Nå søker vi etter en leder for vår Systems Engineering avdeling på Kongsberg, og håper at du har lyst til å være med på laget. Vi garanterer godt arbeidsmiljø, personlig utvikling og spennende teknologi.

Systems Engineering avdelingen består av meget kompetente og dedikerte medarbeidere som bidrar i et bredt spekter av tverrfaglige prosjekter i forretningsenheten.

Som avdelingsleder vil du få mulighet til å følge prosjektene gjennom alle faser fra tilbud og konsept til leveranse. Du vil også være med på å bygge avdelingen, engasjere deg i hvordan vi jobber, utviklingsverktøy, rekruttering, kompetanse, strategiske leverandører, og vurdere nye partnersamarbeid.

Du får personellmessig og faglig ansvar for avdelingen, og vil inngå i utviklingsavdelingens ledergruppe hvor det samarbeides tett om ressurser og prosjektleveranser. Vi søker deg som gjennom aktivt engasjement sikrer at dine medarbeidere bidrar i divisjonens pågående prosjekter, og bidrar til å forbedre vår fremtidige konkurranseevne.

Kongsberg Defence & Aerospace og Defence Systems er i positiv utvikling og det krever også endring. Kontinuerlig forbedring av arbeidsmetoder og utviklingsverktøy er en viktig oppgave fremover, hvor også endringsledelse og prosessforbedring står sentralt.

 

Ansvarsområder:

 • Personalledelse, personalutvikling og rekruttering
 • Etablere mål og retningslinjer for avdelingen
 • Sikre at avdelingen leverer på tid, kost og kvalitet
 • Budsjettplanlegging og -oppfølging
 • Ressursplanlegging og -styring i avdelingen
 • Kontinuerlig forbedring, teknologi- og kompetanseledelse
 • Nettverksbygging, både internt og ekstern

 

Vi søker deg som:

 • har MSc, BSc eller tilsvarende innen et teknisk fagområde eller lederutdanning med relevant erfaring.
 • har god teknisk forståelse, men erkjenner at det finnes spesialister som kan mer enn deg.
 • vet at å lede mennesker og å lede kompetanse er to sider av samme sak.
 • forstår viktigheten av og har erfaring med presisjon og dokumentasjon i utviklingsprosesser.
 • er rask til å sette deg inn andres situasjon og bidrar til konstruktiv problemløsning.
 • har en indre drivkraft, og utfordrer og utvikler oss som organisasjon
 • har engasjement og evne til å skape trivsel og fellesskap for å nå målsettinger sammen med andre

 

Vi tilbyr:

 • Meningsfulle, interessante og spennende arbeidsoppgaver i et høyteknologisk miljø
 • Karriere- og utviklingsmuligheter i et internasjonalt selskap
 • Konkurransedyktige betingelser, pensjons- og forsikringsordninger
 • Et godt arbeidsmiljø med menneskene i fokus og en uformell tone
 • Godt fagmiljø med en god kultur for å bygge hverandre opp
 • Gode velferdsordninger med eget treningssenter, firmahytter, aksjeprogram og mye mer

 

Arbeidssted er Kongsberg. Noe reisevirksomhet må påregnes, men mengden kan du påvirke.

Søknader behandles fortløpende.

Kandidater som søker på stillingen vil i forbindelse med rekrutteringsprosessen bli gjenstand for bakgrunnssjekk og vurdering av denne vil være en del av grunnlaget for valg av kandidat. 

For å være aktuell kandidat til stillingen må du kunne sikkerhetsklareres og autoriseres, jfr. Sikkerhetsloven.