Skip to main content

En arbeidsplass som satser på deg

Andreas Bredesen er en ildsjel i softwareutviklingen til Kongsberg Gruppen, og mener selskapet tilbyr enorme karrieremuligheter for softwareutviklere. 

- Kan du si litt om karriereutviklingen innenfor software-miljøet i Kongsberg Gruppen?

- I Kongsberg Gruppen har vi veldefinerte karriereveier. Som nyutdannet får du mulighet til å starte som software utvikler. Etter hvert som kompetansenivået øker, både innenfor produktkategorier eller fag, kan neste steg være å bli forfremmet til senior software utvikler. Etter å ha praktisert faget og bygget opp dyp kjernekompetanse innenfor et produkt eller et fagområde, kan neste steg igjen bli principal engineer.

- Vi legger også til rette for å kunne ta en administrativ karrierevei for de som ønsker å jobbe med prosjektledelse eller linjeledelse. Mange ønsker etter hvert å ta steget videre til å bli senior prosjektingeniør, men man kan også bli for eksempel leder for softwareprodukter eller lede softwareutviklingen i et prosjekt. Liker du å jobbe med mennesker og administrere team, så kan dette være en mulig karrierevei for deg.

- Kongsberg Gruppen er et selskap som verdsetter kompetansebygging, og vi er svært opptatt av at ansatte skal få utvikle seg både personlig og faglig. Parallelt med ditt karriereløp legges det til rette for faglig utvikling. Det inneholder blant annet kurs som Moderne C++ (C++11,14,17,20), Test Driven Development (TDD), Arkitektur (MBSE, UML), Syntetisk utviklingsmiljø (UNITY) ol.

- Vi har flere roller innenfor softwareutvikling. Eksempel på dette kan være: Softwareutvikler (applikasjon, lavnivå, simulering & training), DevOps, SW Test, SW Arkitektur, SQA, SCM. Kort forklart – det finnes mange muligheter i Kongsberg Gruppen.

- Hva ønsker du å si til unge softwareingeniører om mulighetene Kongsberg Gruppen kan gi dem?

- Kongsberg Gruppen er et av Norges største software-miljøer. Her får du mulighet til å lære fra de beste både nasjonalt og internasjonalt innenfor sine fagområder. Mulighetene for faglig og personlig vekst er enorme. Her kan du bygge opp din kompetanse innenfor ditt interesseområde, og velge nye retninger hvis det er ønskelig. Kongsberg Gruppen er en stor og robust aktør hvor produktene har ekstrem ytelse og er utviklet for ekstreme forhold. Kongsberg Gruppen er i tillegg markedsledende innenfor hvert produktområde. Å tilegne seg kunnskap om, og anvendelse av nye og eksisterende teknologier, er en del av arbeidshverdagen.

- Du har fått ny jobb, og skal utestasjonertes til en av avdelingene våre i USA. Kan du fortelle litt om denne jobben?

- Vi ønsker å etablere en softwareavdeling nærmere en av kundene våre i USA. Dette for å i større grad supportere kunden i samme tidssone, samt for å kunne ta del i andre muligheter enn de vi kan fra Norge i dag. Jeg synes det er spennende med både personlig- og organisasjonsutvikling, så denne muligheten var for god til å kunne glippe!

- Hva synes du er attraktivt med å utestasjonertes?

- Jeg synes det er spennende å kunne bli med å bygge opp noe nytt! De siste to årene har fokuset ligget på å bygge opp og holde stabilt et godt software-miljø i DLS (Division Land Systems). I denne perioden har vi vokst fra å være i overkant av 50 softwareutviklere og konsulenter, til å nå være i overkant av 100.

- Jeg gleder meg til å bli kjent med nye mennesker, en ny kultur, samt å jobbe på andre måter enn det jeg er vant til i dag. Jeg ønsker å være en ambassadør for softwareutviklingen i Kongsberg Gruppen, og gleder meg til å komme nærmere kunden og se hva utfordringer og muligheter som ligger fremfor dem og oss sammen.

- Du er også tilflytter til Kongsberg-by. Hva vil du si til andre som vurderer å flytte med familien til Kongsberg?

- Når jeg så annonsen til Kongsberg Defence & Aerospace jobbet jeg som utviklingssjef i et nordnorsk konsulentselskap med ansvar for en nasjonal softwareavdeling. Den gang skulle Kongsberg Defence & Aerospace ansette 50 rakettforskere som skulle jobbe med Joint Strike Missile (JSM). Jeg synes det virket utrolig spennende, og fikk jobben som avdelingsleder i Missildivisjonen.

- Det var et stort valg å flytte sørover, og det var mange praktiske ting som skulle klaffe! Hus måtte kjøpes og selges, barna måtte finne seg til rette, kona måtte finne seg en jobb osv. En etter en løste det seg.

- Da vi valgte å bosette oss i Kongsberg synes vi at byen virket som en trygg plass å oppdra barn.  Vi flyttet inn i et nabolag med mange andre tilflyttere som hadde barn i samme alder. Kongsberg er en liten og oversiktlig by. Det er kort vei til jobb, og enkelt å drive med både idrett, kultur, samt at det er mye fin natur! Alt dette gjorde det både trygt og praktisk å bosette seg på Kongsberg.