Skip to main content
18.10.19

Bedriftsdagen

NTNU Trondheim (Marinteknisk Senter)
Bedriftsdagen arrangeres hvert år på Marinteknisk senter hvor studiet Marin Teknikk holder til.