Norsk
English

Resultat for fjerde kvartal 2011

10.02.2012

Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) rapporterer et godt resultat for fjerde kvartal 2011, og legger et solid grunnlag for 2012.

Driftsinntektene for fjerde kvartal ble 3 883 mill. kroner. Driftsresultat før amortisering (EBITA) i utgjør 544 mill. kroner. Dette gir en EBITA-margin for konsernet på 14,0 prosent, sammenliknet med 18,5 prosent i tilsvarende periode i 2010. Resultat per aksje (EPS) i fjerde kvartal var 2,98 kroner.

Akkumulert driftsinntekter for 2011 ble på 15 128 millioner. Det er på nivå med 2010, og gir en EBITA-margin på 14,1 prosent.

Konsernet hadde ved utgangen av året en netto kontantbeholdning på 2 191 mill. kroner og en egenkapitalandel på 35,1 prosent.
- Til tross for usikkerhet i verdensøkonomien i 2011, klarer KONGSBERG å opprettholde nivået på driftinntektene og lønnsomheten.  KONGSBERG har gjennom 2011 fortsatt å bygge en solid ordrereserve, og har i sum gode posisjoner innen shipping-, offshore og forsvarsmarkedet ved inngangen til 2012, sier konsernsjef Walter Qvam.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Jan Erik Hoff, Vice President Investor Relations & Reporting
telefon 32 28 83 30, mobil 991 11 916

© 2013 KONGSBERG                        Website feedback